Po vyučování do kroužků a družiny

Po vyučování do kroužků a družiny

Základní škola Běly Jensen, Opatov poskytuje vzdělání dětem z Opatova, Opatovce a Svitav. Děti se učí ve dvou prostorných barevných budovách, první stupeň v přízemní nové, druhý stupeň ve starší, ale rekonstruované. Obě budovy jsou propojeny spojovací chodbou. Ve škole je třináct učeben, z toho sedm kmenových a další speciální, určené pro výuku výpočetní techniky, v jedné je školní knihovna, v další kuchyňka. Svoje útočiště tady má i školní družina, která má k dispozici keramickou dílnu.

Opravy školy si vyžádaly hlavně povodně, které v roce 1997 přízemí jednotlivých pavilonů zničily. Nově opravena byla tělocvična, jejíž podlaha dostala umělý povrch. Dnes slouží nejen dětem, ale také všem obyvatelům Opatova. V areálu školy je nové venkovní hřiště s umělým povrchem, po vyučování děti mohou hrát stolní tenis nebo se protáhnout na prolézačkách. Škola patří do sítě „Zdravých škol“ a aktivně pracuje v hnutí „Na vlastních nohou“, důraz je kladen na všestranný rozvoj dětí.

Po vyučování žáci rozhodně nezahálejí, chodí do různých kroužků podle zálib. Pozornost se věnuje výuce jazyků, někteří v kroužcích dohánějí to, co v hodinách nezvládli, další se zdokonalují. Hodně zájemců je o kroužek ICT Robotika a Kroužek zábavné logiky a deskových her. Na svoje si přijdou i děti nadané na hudební výchovu a sport. A pro všechny je určena Čtenářská dílna, která v dětech rozvíjí fantazii, učí je poznávat světovou literaturu a mimo jiné i rodný jazyk.

Menší děti chodí po vyučování do družiny, kde čekají na rodiče a odpočívají. Vychovatelé se snaží, aby hodně času trávily venku, na čerstvém vzduchu. Ostatně okolí školy je tak dobře vybavené, že k venkovním aktivitám přímo zve.

Základní škola má odloučené pracoviště, kterým je mateřská škola pro děti ve věku 2,5 až 6 let. Po příchodu do školky děti společně kreslí, stříhají barevné papíry a lepí z nich koláže, malují a věnují se výtvarným dovednostem. Koho přestane společná aktivita bavit, může si hrát s některou z mnoha hraček. Dopoledne je věnováno zpívání, recitaci, pohybu, cvičení a různým hrám. Při každodenní jazykové chvilce se děti baví jazykolamy. Když je pěkně, hrají si děti na zahradě a chodí na procházky. Po obědě odpočívají a poslouchají pohádky. Také odpoledne jim rychle utíká při společných i individuálních činnostech.