Od skla až po digitální média

Od skla až po digitální média

Je vaším snem kreativní zajímavá práce? Zkuste se podívat na nabídku studijních programů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a možná najdete obor, jako vám ušitý na míru.

Studenti této vysoké školy získají v průběhu studijního programu ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání v oborech design, grafika, fotografie, digitální média a kurátor současného umění. Škola propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami.

Studenti mohou pracovat v šestnácti uměleckých a designérských ateliérech, posluchači kurátorských studií a teoretických disciplin mají zázemí v nově rekonstruované budově s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor.

Zkušenosti studenti získávají nejen doma, ale také v zahraničí, na stážích, výměnných pobytech, worshopech, přednáškách a výstavách zahraničních umělců, designérů i uměleckých teoretiků.

První ateliér, který byl na univerzitě v roce 1992 otevřen, byl sklářský, hned rok na to ateliér keramiky a porcelánu a za dva roky ateliéry přírodních materiálů, fotografie, grafického designu a textilní tvorby. Dnes si na šesti katedrách mohou zájemci o studium vybrat ze sedmnácti oborů. Jde o tradiční obory užitého umění, fotografie, designu, i novější obory, zaměřené na vizuální komunikaci a elektronický obraz. Studenti se učí pracovat s materiály nejen vlastníma rukama, ale využívají i digitální technologie, experimentují se světlem, zvukem, elektřinou a pohybem.

Absolventi ateliéru Vizuální design nacházejí uplatnění jako samostatní autoři nebo vedoucí kreativních oddělení reklamních a grafických studií, nebo i jako organizátoři multimediálních událostí a pedagogové.

Studenti, kteří se rozhodnou pro dvouletý navazující magisterský program Kurátorská studia, se uplatní jako kurátoři v galeriích a muzeích, a to ve státní i komerční sféře, jako redaktoři odborných periodik a nakladatelství, jako odborníci na umění v publicistice a umělecké kritice.

V Ateliéru Photography probíhá výuka v anglickém jazyce, hlásí se sem především  cizinci, kteří již mají ukončené bakalářské studium a chtějí v České republice absolvovat magisterská studia.