Ne všechny školky jsou jako dřív

Ne všechny školky jsou jako dřív

I když mateřská školka ještě do nedávna nebyla povinná, a později se stala povinnou pouze pro děti předškolního věku, má s touto institucí zkušenost snad každý z nás. I když nám při nástupu do školky byly jen zhruba dva až čtyři roky, určité zážitky si pamatujeme dodnes. Někteří mají v živé paměti barvu svých dětských papučků, někdo si živě pamatuje poznávací značku své skříňky a jiný si zase vzpomíná na vůni maminčina parfému, když se s ní celý rozlítostněný ráno ve dveřích svého oddělení loučil.

Ať už jsme chodili do jakékoliv školky v jakémkoliv městě, náplň našich dnů byla v podstatě tatáž. Dnes však existuje několik různých druhů mateřských škol, které se od sebe liší nejen názvy, ale především přístupem a nabídkou aktivit.

Lesní mateřské školky se stávají čím dál oblíbenější alternativou předškolního vzdělávání. Věkové rozpětí u těchto typů školek je stejné jako u těch klasických, tedy tři až šest let. Lesní mateřské školky kladou důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami a hlavně ve spolupráci s přírodou. Zatímco tedy děti z jiných školek chodí ven jen na krátké skupinové procházky, nebo tráví omezený čas na školním dvorku, děti z lesní školky tráví většinu času venku a to za jakéhokoliv počasí.

Montessori školky jsou dnes již poměrně známým typem školek. Tento typ školky si zakládá zejména na individuálním přístupu ke každému dítěti. Děti zde nemají nastavený pevný a striktní režim, kdy si mají hrát a kdy mají odpočívat. Učitelé v takových školkách respektují, že každé dítě může mít chuť k jiným aktivitám v jinou denní dobu. Dítě si tedy může samo zvolit činnost, které se chce věnovat, nesmí tím však rušit ostatní. Tyto typy škol a školek přijímají děti až do dvanácti let.

Speciální školky navštěvují děti, které mají nějaké specifické vzdělávací potřeby, zdravotní problémy či postižení. Tento typ školek je opět založený především na individuálním přístupu a také na komunikaci a propojovat a prohlubovat spolupráci s rodinou.

Existují také mateřské školy Začít spolu, kde se děti učí rozvíjet tři hlavní dovednosti, kterými jsou komunikace, spolupráce a řešení problémů. Děti se tu tedy mimo jiné učí komunikaci a spolupráci s ostatními lidmi, což je jim může být přínosem v dalším školním vzdělávání.

Ve Walfdorských školkách je zase kladen velký důraz na morální a citový vývoj dítěte a zároveň se v ní snaží příliš nezatěžovat dětskou paměť. Děti v těchto školách se učí poznávat svět kolem sebe učením a nápodobou.

I když můžeme vidět, že dnes existuje nepřeberné množství různých specializovaných školek, spousta rodičů stále nedá dopustit na školky klasické. I těch je u nás naštěstí dostatek a zatím stále převažují nad těmi alternativními. Klasické mateřské školy najdeme v každém městě.