Na praxi do Itálie, Německa a Rakouska

Na praxi do Itálie, Německa a Rakouska

Střední škola služeb a řemesel ve Stochově nabízí vzdělávání ve třech čtyřletých maturitních, šesti tříletých učebních a jednom nástavbovém oboru. Spektrum oborů je široké, žáci oborů hotelnictví, logistické služby, kosmetické služby a podnikání se denně setkávají se spolužáky z oborů klempíř, instalatér, zedník, a také měří své síly a schopnosti s kadeřníky, skladníky, kuchaři a číšníky ve školních soutěžích, pracují na společných projektech a společně se baví na akcích pořádaných školou. Škola má vlastní moderně vybavená pracoviště odborného výcviku, která poskytují služby i široké veřejnosti.

Ve středisku oboru kuchař-číšník je moderně vybavená cvičná kuchyně a učebna stolničení. Studenti už v rámci praxe připravují rauty, zúčastňují se soutěží kuchařských dovedností a rozšiřují si svoje dovednosti na zahraničních stážích a praxích v hotelích a restauracích v Praze, a také v Itálii, Německu a Rakousku. Kadeřníci a kosmetičky se stejně tak jako jejich spolužáci z jiných oborů začínají učit svému řemeslu ve škole, ve vyšších ročnících už provádějí praxi na odloučeném pracovišti v Kladně a ve špičkových salonech ve středních Čechách a v Praze. I oni jezdí na stáže do Německa, úspěšně se umisťují v soutěžích odborných dovedností v rámci regionu i republiky.

Významné úspěchy sklízejí učni v technických oborech, klempíři se několikrát stali držiteli plakety Zlaté ručičky a dokonce mistry republiky v oborové soutěži. Udržují v rámci školy přátelské vztahy se svými mladými kolegy z rakouského Mistelbachu. Skvělé výsledky mají i instalatéři. Spolu s klempíři se připravují na kurzy svařování, aby si ve své profesi dokázali poradit opravdu s každým problémem. Obory klempíř, zedník a instalatér patří k těm, které podporuje vedení Středočeského kraje a které zařadilo do stipendijního programu.

Stále se zvyšuje počet žáků v oboru operátor skladování, protože o pracovníky s touto specializací je velký zájem a mnozí smluvní partneři si je jako budoucí pracovníky vybírají už v době studia. Budoucnosti se nemusejí obávat ani absolventi oboru logistické a finanční služby. Na začátku studia se zúčastňují exkurzí v logistických centrech v České republice a v Rakousku, ve vyšších ročnících už na tato pracoviště jezdí na praxi.

Ten, kdo se vyučí, má příležitost pokračovat v nástavbovém oboru Podnikání a připravit se pro práci v administrativě nebo pro vedení vlastní firmy.