Myslí i na budoucnost dětí

Myslí i na budoucnost dětí

Děti od první až do deváté třídy mohou chodit do Základní školy Radomyšl na Strakonicku. Je o ně dokonale postaráno, rodiče se nemusejí obávat, že se jejich potomci budou po vyučování toulat po ulici. Hned po skončení výuky děti obědvají ve školní jídelně a ty menší jdou do družiny. Škola má kapacitu 270 žáků, jídelna může denně uvařit pět set obědů a do družiny může chodit až devadesát dětí. V současné době do Radomyšle dojíždějí děti za základním vzděláním ze čtrnácti okolních obcí.

Výuka je zaměřena na enviromentální výchovu, výuku cizích jazyků, počítačovou gramotnost, estetiku a sport, škola má vlastní vzdělávací program „Orbis pictus“. Děti se mohou realizovat také v mimoškolních aktivitách a zájmových kroužcích. Snahou učitelů je, aby děti nemusely za svými zájmy dojíždět až do okresního města, proto spolupracují s uměleckými školami a přímo v Radomyšli se žáci mohou učit hrát na flétnu, na kytaru, chodit na výtvarný kroužek dovedné ruce, věnovat se sportům, jako třeba stolnímu tenisu, volejbalu, kopané nebo pohybové výchově.

Škola má výborné sportovní zázemí, tělocvičnu, posilovnu, asfaltové hřiště i antukový kurt. To, že se v Radomyšli opravdu hodně naučí, děti dokazují na různých olymnpiádách a v soutěžích, protože pravidelně obsazují ty nejvyšší příčky a jejich výsledky jsou komisemi velmi dobře hodnoceny. Znalosti jazyků si zejména starší děti mohou ověřit v praxi, protože škola nazávala spolupráci se vzdělávacím zařízením podobného typu v Itálii v městečku Montoggio nedaleko Janova.

Učitelé se snaží podporovat velmi nadané žáky a zároveň pomáhat těm slabším, s vývojovými poruchami učení, s dyslexií. Těmto žákům je vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se při výuce postupuje, a dítěti se pedagogové věnují individuálně.

Škole není lhostejná budoucnost jejích absolventů, úzce spolupracuje s úřadem práce při řešení volby povolání žáky 2. stupně a se středními školami ve Strakonicích, poskytujícími všeobecné i odborné vzdělání. Snahou je, aby byly děti dobře nasměrovány a našly povolání, které by je naplňovalo celý život.