Kreativní výuka v kraji rybníků

Kreativní výuka v kraji rybníků

Obec Plavsko leží v okresu Jindřichův Hradec, trvale je v ní hlášeno asi 450 obyvatel. A čím je tato vesnice pozoruhodná? Nachází se v ní sedm rybníků. Jeden se jmenuje Rohlík, protože měl kdysi opravdu tvar oblíbeného pečiva. Později byl zbargován do čtverce a dnes slouží jako nádrž pro hasiče a pro rekreační rybolov. Návesák leží před základní školou, v Závisťáku se konají rybářské závody, Hačkov je v pronájmu a v v Kašparském rybníku se chovají ryby. Nový rybník při povodni postihla tragédie, protrhla se jeho hráz a dnes je mnohem menší, než býval dříve. Nadarež slouží nejen k odchovu ryb, ale také divokých kachen.

Děti z Plavska mají díky krásné přírodě odmalička velmi pozitivní vztah k vodě. A nejen k ní. V mateřské škole, která hýří barvami, se naučí na dopravním hřišti všechny značky a pohyb v dopravním ruchu si mohou sami vyzkoušet při jízdě na dětských kolech a koloběžkách. Mateřská škola je dvoutřídní, navštěvují ji děti od dvou do šesti let. Učitelé děti vedou k ekologii, aby měly vztah k přírodě, která je obklopuje. Učí se mimo jiné plavat, protože v kraji rybníků to ani jinak nejde. A také si osvojují správnou výslovnost všech hlásek svého mateřského jazyka. Když všechny tyto dovednosti zvládnou a dostanou se mezi předškoláky, jejich osobnost, fantazie a dovednosti se rozvíjejí díky bohatému kulturnímu životu obce. Děti chodí do místní knihovny, připravují se na různá veřejná vystoupení a také si začínají osvojovat základy cizích jazyků, zejména dnes nepostradatelné angličtiny.

Dvoutřídní základní škola s pěti postupnými ročníky děti vede ještě dál, k dalšímu vzdělávání. Pokračují v angličtině a ti nejšikovnější mohou ve čtvrtém nebo pátém ročníku složit jazykovou zkoušku. Škola se intenzivně věnuje také výuce matematiky, aby intelekt nadaných dětí nezahálel. Ve třídách je menší počet školáků a učitelé tak mají možnost se každému z nich věnovat individuálně, zjišťovat, co je baví, k čemu mají talent. Týdenní plány, které jsou ve škole zavedené, žáčky naučí hospodařit s časem, naučit se chystat pomůcky a hodnotit svou práci. Velkou motivací jsou pro děti celoškolní hry, které jim přinesou informace nad rámec školních osnov a také možnost vyzkoušet si nové situace, v nichž se každý musí prosadit, domluvit se se spolužáky a ukázat, co v něm opravdu je.