Jak zvládnout nástup do školky

Jak zvládnout nástup do školky

Nástup dítěte do školky je klíčovým obdobím nejen pro dítě samotné, ale také pro jeho rodiče. Někdy by se dokonce dalo polemizovat o tom, kdo z dvojice dítě- rodič tuto změnu snáší hůř.

Pro dítko znamená nástup do školky především jakési první osamostatnění se od neustálého opečovávání jeho matky a obou rodičů. Dítě tak přechází z rodinného zázemí do kolektivu a to se sebou pochopitelně přináší nové a nečekané situace.

Jistě neexistuje recept nebo praktická příručka na to, jak nejlépe připravit sítě na vstup do mateřské školky a předejít tak srdceryvným plačícím scénám, když se paní učitelka snaží dítko „odtrhnout“ od maminky. Některé děti tento přechod zvládají nad očekávání snadno. Bohužel je ale více těch případů, kterým příchod do školky dělá problém a přináší s sebou nejeden promáčený kapesníček. Někteří z nás si navíc zážitky z prvního odloučení v mateřské školce pamatují po celý život.

To, jak přesně bude naše dítě na příchod do kolektivu a odloučení od rodičů reagovat, dopředu přesně neodhadneme. Nicméně pokud chceme, aby tento přechod probíhal pokud možno hladce, je důležité na něj dítě postupně psychicky připravovat. Základním cílem veškeré takové přípravy je potom to, aby se dítě do školky těšilo.

Není dobré dítě před fakt chození do školky postavit teprve v den nástupu do ní. Je dobré jej pomalu připravovat tím, že o školce budeme mluvit. Budeme mu vyprávět, co vše tam děti dělají, a co tam může zažít. Velmi dobré je také nechat si dítě promluvit s jiným dítětem, které do školky už chodí a baví ho to tam.

Velice důležité je také dítě pomalu připravovat na odloučení. Občas je dobré zajít si třeba do divadla, nebo si něco zařídit a dítě nechat někomu na hlídaní, Při našem odchodu je důležité avizovat, že sice odcházíme, ale určitě se za ním zase vrátíme. Dítě potřebuje cítit pocit, že se na nás může spolehnout. Chybou naopak je mu o našem odchodu vůbec neříct a z domu se vyplížit tajně.

Důležité také je, vést dítě k samostatnosti, a to zejména v hygieně a oblékání. Paní učitelky v mateřské školce totiž bohužel nebudou mít čas každé dítko zvlášť oblékat a umývat mu ruce. Navíc by se dítě potom mezi ostatními mohlo cítit zahanbeně.

V tomto období je obzvláště důležité plnit sliby, které dětem dáme. Pokud tedy řekneme, že pro dítě do školky přijdeme po obědě, měli bychom tam po obědě opravdu být. S partnerem si raději několikrát ujasněme, kdo a v jaký den bude dítě vyzvedávat. Nejhorší jsou totiž situace, když na dítko ve školce rodiče zapomenou kvůli jejich špatné domluvě.

Dobré je také dát děťátku do školy něco osobního například plyšáka nebo třeba šátek. Co se týče rozloučení ve školce, které bývá vůbec nejemotivnější, neměla by se příliš protahovat. Neměli bychom ale odcházet narychlo, ve vzteku či dokonce po hádce s dítětem.

Mateřských školek dnes najdeme v každém městě celou řadu. V Liberci je to například Mateřská škola Čtyřlístek. Výběr však záleží především na dobré lokalitě a dostupnosti, neméně pak na přívětivosti personálu, který bude v době naší nepřítomnosti suplovat rodiče.