Jak u dětí rozvíjet talent, ale zároveň je nepřetěžovat?

Jak u dětí rozvíjet talent, ale zároveň je nepřetěžovat?

Každý rodič vidí své dítě jako nejšikovnější, nejnadanější a nejtalentovanější. Spolu s ním oslavuje každý jeho úspěch od prvního sednutí na nočník až po první úspěšný pracovní pohovor. Úkolem rodiče by mělo být pomáhat dítěti ve správném vývoji, motivovat ho ve vzdělávání, ale především ho podporovat v tom, co ho baví. Někdy však může být pro rodiče obtížné rozeznat u svých dětí přirozené nadání, které si zaslouží být rozvíjeno, od toho, co by si sami rodiče přáli, aby jejich dítko umělo.

Tento problém nastává především v předškolním věku a na prvním stupni základní školy, kdy se rodiče snaží dětem najít první zájmový kroužek. Je jasné, že se s výběrem zájmového kroužku nemusí rodiče trefit hned na poprvé, a že dost možná nějakou dobu potrvá, než si jejich dítko přijde na to, co ho skutečně baví. S vybíráním volnočasových aktivit by však rodiče měli být opatrní.

Zpravidla se můžeme setkat se dvěma extrémy rodičovského přístupu k mimoškolním aktivitám. Jedním z nich je případ, kdy rodiče na hledání zájmových kroužků zcela rezignují a „hlídání“ dítěte v pracovní době si zajistí přihláškou do školní družiny. Druhým extrémem jsou potom rodiče, kteří se tak snaží o všestranné zaměření svého dítěte, že jej přihlásí i do pěti zájmových kroužků současně v domnění, že volnočasovými aktivitami děti nijak nepřetíží. Ani jeden extrém však není správný. Stejně tak, jak by totiž mělo každí dítě dostat možnost věnovat se nějaké organizované zájmové aktivitě, která bude rozvíjet jeho talent a zdokonalovat dovednosti, mělo by mít také čas samo pro sebe, kdy si může hrát s hračkami a nechat se unášet svou fantazií.

Organizovaných mimoškolních aktivit existuje celá řada. Vedle sportovních kroužků jsou mezi rodiči oblíbené také umělecké dovednosti, které se mohou děti naučit na základních uměleckých školách. Kromě hudebních oborů, které na uměleckých školách většinou dominují, mohou děti navštěvovat také například divadelní či taneční obory.

Při zápisu na základní uměleckou školu by však rodiče měli být obzvlášť opatrní. Přestože se jedná o mnohem uvolněnější typ výuky, než na jaký jsou děti zvyklé z povinné školní docházky, i tady se budou muset něco učit a na hodiny se připravovat. Pro začátek je proto určitě dobré dítě nepřetěžovat a vybrat pouze jeden obor.