Jak se stát učitelem

Jak se stát učitelem

Učitelé nás provází od dětských let až po dospělost. Nejdříve vychovatelky ve školce, později učitelé a učitelky na základce, a na střední i vysoké škole se nadále setkáváme s kantory. V posledních letech je učitelů nedostatek, a přitom to je velmi důležité povolání, které nejde nijak nahradit. Díky snaze učitelů umíme číst, psát a počítat, užívali jsme si naše léta ve školce i nás připravili na příjímací zkoušky na střední školy. Co musí člověk vystudovat, když chce pracovat jako pedagog?

Učitelkám v mateřských školách stačí mít vystudovanou pedagogickou střední školu s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolvent tohoto oboru také může pracovat ve školní družině, ve středisku volného času nebo jako vychovatel ve školní ubytovně. Žáci těchto oborů se kromě klasických předmětů učí i didaktické předměty. Většinou je třeba u příjímacích zkoušek talentová zkouška ze hry na hudební nástroj a prokázat zdravotní způsobilost. Tu je třeba doložit potvrzením od lékaře které ale v případě duševních poruch a poruch chování, závažných psychosomatických onemocnění a epilepsie nebude uděleno.

Pro zájemce o středoškolské pedagogické vzdělání se dále nabízí možnost studovat na pedagogickém lyceu. Lyceum je oproti gymnáziu méně všeobecné a více zaměřené na obor, na který se specializuje. Studenti získají více podrobných informací a zároveň budou připraveni na navazující studium na vysoké škole. Mimo to získá absolvent pedagogického lycea předpoklady pro práci asistenta pedagoga nebo se může uplatit v oblasti volného času.

Učitelé a středních školách již musí mít vystudovanou vysokou školu. Nemusí to být přímo pedagogická, ale je třeba splnit základní pedagogické minimum, abyste mohli vyučovat obor, který jste vystudovali na vysoké škole.