Jak se efektivně učit aneb tři efektivní učební styly

Jak se efektivně učit aneb tři efektivní učební styly

Určitě každý zná situaci, kdy se musí narychlo něco naučit. Je večer před testem nebo zkouškou, člověk na poslední chvíli zjišťuje, co všechno neumí, co všechno si nezopakoval a že má už jen velmi málo času. Učit se na poslední chvíli bývá zvykem většiny žáků a studentů, nemusíte se bát, že jste jediní. Co ale dělat právě ve chvíli, kdy jste v časové tísni a potřebujete si vše zapamatovat rychle a efektivně?

Existuje mnoho způsobů, jak být při procesu učení úspěšní. Každému vyhovuje něco jiného. Někdo je rád sám doma, v tichu, jinému pomáhá poslouchat hudbu, další se zase rád učí za pohybu a chodí po pokoji, nebo si látku přeříkává nahlas. I v odborné literatuře se můžeme setkat s různými pojetími tzv. učebních stylů. Každý autor je definuje trochu odlišně. Obecně se dá ovšem říci, že styly učení lze rozlišit podle dominujících smyslů, díky kterým se nám informace lépe zapamatují.

Prvnímu typu se říká auditivní – sluchový. Tito lidé se nejlépe učí tím, že látku poslouchají (například z audio nahrávky nebo přímo od někoho). Velmi často se tento „poslechový styl mluvení“ propojuje i s technikou mluvení, tedy po poslechu informací si o tom studenti rádi povídají a diskutují. Tím si nejlépe utříbí informace a uloží do paměti.

Druhým typem je vizuální – zrakový a znamená to, že si nejlépe zafixují poznatky například čtením knih a poznámek, vizuálním ztvárněním daného tématu. Tito studenti přesně vědí, na jaké stránce se nachází potřebná informace, a barevně si podtrhávají důležitá fakta.

Třetí typ se jmenuje kinestetický – pohybový. Tito studenti se rádi při procesu učení pohybují, chodí, tančí, prostě jakkoli se hýbají. Mnohdy si spojí pohyb i s poslechem hudby a v situaci, kdy si mají vzpomenout na určitou informaci, připomenou si ji představou onoho pohybu či melodie.

Toto je pouze základní rozdělení učebních stylů, tedy stylů učení, které jsou různé a které nám pomáhají vštěpit si potřebné učivo. Dozajista je dobré uvědomit si, jaký učební styl vyhovuje je pro nás právě ten ideální a využít všechny jeho možnosti a tím i zvýšit naší flexibilitu a efektivitu při učení.