Do školy se děti musí těšit

Do školy se děti musí těšit

Základní škola v Mnichově Hradišti, která ve svém názvu nese číslici 3, je velmi přívětivá ke všem svým žákům. Je určena těm dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby. Učitelé se snaží, aby se osobnosti žáků rozvíjely a kultivovaly, a také aby tyto děti získaly odpovídající vědomosti, dovednosti a návyky pro dobrý start v praktickém životě. Přicházejí sem děti z odlišných prostředí, přímo z rodiny, ze speciální nebo i běžné mateřské školy, případně z jiné základní školy. Učitel se proto musí s dítětem důkladně seznámit, dokonale poznat jeho potřeby, posoudit jeho schopnosti a možnosti dalšího rozvoje. Jedině tak se mu může individuálně věnovat. Některé děti neměly v životě velké štěstí a na jejich dosavadní vývoj působily negativní vlivy, které způsobily závažné nedostatky. A je cílem zkušeného pedagoga, aby je odhalil a začal pracovat na jejich postupném odstraňování.

Při škole působí speciální pedagogické centrum, které se zabývá mentálním postižením a vadami řeči. Zkušeným speciálním pedagogům s dvacetiletou i delší praxí rukama prošly desítky dětí, dobře znají jejich touhy, potřeby a umějí s nimi pracovat. Jakmile zjistí speciální vzdělávací potřeby žáků, vypracovávají pro ně odborné plány, zajišťují speciální pedagogickou péči, věnují se jejich diagnostice, poradenství s rodiči a snaží se tyto děti integrovat do školských zařízení podle jejich možností. Pro větší názornost je možné uvést praktický příklad. Malé Pavlínce to ve škole moc nejde, je nepozorná, nedokáže se soustředit, nedaří se jí číst tak rychle a dobře jako jejím spolužákům. Ráno nechce vstávat, protože se ve škole díky těmto problémům necítí dobře. Když maminka dcerku vezme do speciálního pedagogického centra, ujme se jí psycholog a speciální pedagog. Při vyšetření se oba odborníci zaměří na úroveň rozumových schopností malého děvčátka, jejích mimointelektových rysů a také na zázemí dítěte. Důležité je zjistit, jakou pozici dítě v rodině má a jaké role v jeho životě hrají jednotliví členové rodiny. Poté se přistupuje k různým zkouškám, aby se zjistilo, zda má dítě skutečně nějakou poruchu učení. Je to zkouška výslovnosti, pravolevé orientace, rytmické reprodukce, zrakového a sluchového vnímání, čtení, psaní a pravopisu. Výsledkem je individuální vzdělávací program a podrobné instrukce pro rodiče, jak s Pavlínkou pracovat doma.