Cílem je podpořit český export

Cílem je podpořit český export

Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států, speciální obchodní komora, neboli Komora SNS, byla zřízena v roce 1997 Hospodářskou komorou České republiky. Jejími členy mohou být jak právnické, tak fyzické osoby. Členskou základnu tvoří průmyslové podniky, komerční banky, pojišťovny a poradenské firmy. V současné době má Komora SNS asi 150 členů. Jejím řídícím orgánem je třináctičlenné představenstvo v čele s předsedou.

Komora SNS spolupracuje se státními institucemi jako je Kancelář Prezidenta Republiky, Senát Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Úřad vlády ČR, a také s ministerstvy. Především průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, zemědělství a financí. Další spolupráce probíhá na úrovni velvyslanectví, především Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, a také Ázerbajdžánu, Arménie, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Ve většině zemí má Česká republika svoje zastoupení, jejichž představitelé se do aktivit Komory SNS také aktivně zapojují.

Komora byla založena s cílem podporovat české podnikatele v tom, aby lépe pronikaly na trhy uvedených zemí, a připravit pro ně co nejlepší podmínky pro export našich výrobků. Komora udržuje vztahy s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami, uzavírá dohody o spolupráci, zpracovává analytické a koncepční materiály v oblasti exportu. Mimo jiné se věnuje také problematice jeho pojišťování a financování. Do jednotlivých zemí pořádá podnikatelské mise, podílí se na uskutečnění kontaktů mezi našimi podnikateli a jejich partnery ze zahraničí, pro začínající exportéry organizuje odborné semináře, poskytuje jim informační a poradenské služby. A také pomáhá zprostředkovat na konzulárních odděleních jednotlivých zemí vydávání vstupních víz.

V loňském roce patřila mezi nejúspěšnější akce Komory SNS cesta do Ruské federace, kdy koncem listopadu doprovázeli podnikatelé prezidenta České republiky Miloše Zemana při státní návštěvě do Moskvy a Jekatěrinburgu. Do Ruska odjelo 132 zástupců českých firem z oboru energetiky, strojírenství, zemědělství, potravinářství, výroby zemědělských a dopravních prostředků a také služeb z bankovního sektoru, lázeňství a právních kanceláří. Některé firmy už měly v Rusku rozjednané obchody a v průběhu mise podepisovaly smlouvy. Český exportu do Ruska v letech 2014-2016 prudce poklesl, ale rok 2017 zaznamenal opětovné zvýšení obchodní výměny mezi oběma zeměmi.