Cestovní ruch a služby mají budoucnost

Cestovní ruch a služby mají budoucnost

Gastronomie má v naší zemi velkou budoucnost, už jen proto, že počet turistů, kteří k nám přijíždějí za zahraničí, stále stoupá. Nabídky pobytů našich hotelů, lázeňských zařízení a penzionů si ale užívají i domácí návštěvníci. Výborná kuchyně, domácí pečivo a sladké zákusky zlákají každého. Proto je studium oborů, zaměřených na tyto služby vynikající volbou. Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, které sídlí v Praze 9, navíc dává svým absolventům tak kvalitní přípravu, že se rozhodně nemusejí obávat, že jednou skončí na úřadu práce. Poskytuje střední vzdělání v tříletých oborech, ukončených závěrečnou učňovskou zkouškou, ve čtyřletých oborech s maturitou a také v nástavbovém studiu.

Tři roky se žáci učí na oborech cukrář, pekař, řezník-uzenář, kuchař-číšník, aranžér a prodavač květin. Obory jsou vhodné jak pro chlapce, tak pro děvčata. Výuka se skládá jak z teorie, tak z praxe. V praxi jsou učni připravováni na budoucí profesi pod dohledem zkušených mistrů. V areálu učiliště jsou tři cukrářské dílny, jedna zmrzlinářská, jedna pekařská, dvě kuchařská a číšnická pracoviště, dvě odborné učebny na stolničení a učebny pro výuku barmanů, řezníků a aranžérů. Pro ty žáky, kteří by rádi v budoucnu pracovali v cestovním ruchu jako provozní, pracovníci marketingu a na řídících pozicích, je určen čtyřletý obor s maturitou Hotelnictví a turismus. Dobrou průpravou pro vlastní podnikání je čtyřletý obor Obchodník, kde se mladí lidé naučí zajišťovat obchodní činnost podniku, ovládat zbožíznalství, účetnictví, management a marketing. Ve čtyřletých oborech se dbá na výuku cizích jazyků, aby absolventi mohli pracovat v zařízeních se zahraniční klientelou nebo se zúčastňovali zahraničních stáží.

Absolventi tříletých oborů, kteří by si po vyučení chtěli vzdělání doplnit, se mohou hlásit na dvouletý nástavbový obor Podnikání. Je určen také pro ty, kteří budou pracovat v rodinných firmách nebo případně o podnikání v gastronomii uvažují.

Mimopražští studenti mají zajištěné ubytování v domově mládeže, stravovat se mohou za velmi příznivé ceny ve školní jídelně.

Hlásit se mohou všichni mladí lidé, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku, mají o zvolený obor zájem a splňují pro obor zdravotní způsobilost.