Bez tlumočníka je domluva těžká

Bez tlumočníka je domluva těžká

Lidé všech národů světa se dnes dorozumívají celkem snadno anglicky, a to ani nemusí nutně znát výborně gramatiku. Kdo chce, dotazu nebo oznámení porozumí, i když není vysloveno právě v souladu se všemi pravidly konkrétního jazyka. Důležité je naslouchat, být pozorný a snažit se druhému porozumět. Co když ale někdo žádný cizí jazyk neumí a domluví se jen svou mateřštinou, která je poměrně neobvyklá? Potom musí nastoupit kvalifikovaný tlumočník, který komunikaci mezi dvěma lidmi zajistí.

Tlumočení se většinou sjednává na obchodní jednání, na jednání na úřadech a na situace, kdy je důležité, aby byl mluvčí dobře a jednoznačně pochopen. Tlumočí se simultánně i konsekutivně. Simultánní tlumočení je velmi náročné, zvládá ho jen profesionál se skvělou předchozí přípravou. Tlumočník při něm poslouchá překládaný jazyk a prakticky hned sestavuje věty v jazyce druhém. Musí být pohotový, v jazyce se dokonale orientovat, protože v jazycích se nutně nemusí zcela shodovat větná skladba. Se vším musí tlumočník počítat a třeba i chvíli vyčkat, co mluvčí vlastně řekne. Jenže věty dál plynou a zastavit se znamená ztratit nit a tlumočení dokonale pokazit. Při konsekutivním tlumočení nechá tlumočník mluvčího chvíli mluvit, mluvené slovo se snaží zapamatovat nebo si dělá poznámky, a teprve potom celé vyprávění překládá. I tak je tato práce s mluveným slovem velmi náročná a při delších jednáních se tlumočníci musejí střídat.

Tlumočník chodí nejen tlumočit, ale také překládá. Texty všeobecné, ekonomické, právnické a technické. Tato činnost klade na člověka velké nároky, musí si stále udržovat znalost cizího jazyka, doplňovat si znalosti, sledovat vývoj jazyka a nové trendy v jeho rozvoji. Vždy je výhodnější překládat z cizího jazyka do rodného než naopak. I když tlumočník zná cizí jazyk výborně, přece jen mu slova v hlavě nenaskakují tak pohotově a rychle.

Zvláštní kapitolou je tlumočení pro státní orgány a zejména pro soud. Tam musí být tlumočník při své práci obzvlášť opatrný, aby překládal úplně přesně a nedopustil se chyby, která by mohla jeho klienta poškodit.