Americké vzdělání v centru Prahy

Americké vzdělání v centru Prahy

Anglo-americká vysoká škola, z.ú. (AAU) byla založena v roce 1990 a je nejstarší soukromou VŠ působící v České republice. Sídlí v Letenské ulici v zrekonstruovaném Thurn-taxisově paláci pod Pražským hradem. Studuje na ní 900 studentů ze sedmdesáti zemí celého světa. AAU nabízí bakalářské, magisterské i profesní vzdělání v oblastech ekonomiky, managementu, mezinárodních vztahů a diplomacie, humanitních a společenských věd, vizuálního umění a rovněž také žurnalistiky a práva. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce odborníky z amerických i jiných prestižních univerzit a je založena na amerických a britských tradicích. Většina programů je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vyjímkou jsou studijní obory LLB, LLM a MBA, které jsou uskutečňovány s mezinárodními partnery.  Škole byla také jako první neamerické akademické instituci příznána prestižní americká akreditace WASC (The Western Association of Schools and Colleges), kterou jsou akreditovány prominentní univerzity na západním pobřeží Spojených států jako například Chapman University a University of California.

Výuka je vedena v anglickém jazyce odborníky z amerických i jiných prestižních univerzit. Škola je zapojena do programu Erasmus, část studia se dá absolvovat i na některé z partnerských univerzit v zahraničí. Studenti sice platí školné, existuje tady však systém prospěchového stipendia, a tak ti nejlepší mohou studovat zdarma. Všichni studenti mají díky americkým a britským školním tradicím, na jejichž základě se při výuce klade důraz především na samostatnost a analytický přístup k probírané látce, velkou šanci uplatnit se doma i v zahraničí. Absolventi usedají do vedení národních i nadnárodních společností a organizací.

AAU vytváří interaktivní prostředí v malých studijních skupinách, kde je kladen důraz na samostatné myšlení, exaktní uvažování a vytříbení dovednosti psaného i mluveného projevu. Všichni studenti mají díky americkým a britským školním tradicím, na jejichž základě se při výuce klade důraz především na samostatnost a analytický přístup k probírané látce, velkou šanci uplatnit se doma i v zahraničí. Absolventi usedají do vedení národních i nadnárodních společností a organizací. Studenti mají možnost zapojit se do Studentské Rady, která slouží jako most mezi AAU administrativou a studenty. Připravuje pro studenty společenské akce, výlety a také organizuje studentské kluby.

Část studia lze absolvovat i na některé z partnerských univerzit po celém světě (např. Chapman University v Kalifornii; Murdoch University v Austrálii; Kookmin University v Koreji). AAU je také zapojena do mezinárodního programu Erasmus, který umožňuje výměnné studijní pobyty v rámci zemí EU.
Škola nabízí prospěchová stipendia, která umožňují studentům na základě studijních výsledků získat slevu na školném nebo dokonce studovat bez poplatku. Přihlášky ke studiu mohou zájemci posílat celý rok, přijímací pohovory jsou v angličtině a probíhají buď osobně nebo po telefonu. Studium začíná dvakrát ročně, v září a v únoru.