Aby se mladým život vydařil

Aby se mladým život vydařil

Název „Salesiáni, salesiánský“ má původ v šestnáctém století, kdy sv. František Saleský vyznával životní styl, kterým se později inspirovali mnozí duchovní i pedagogové. Opírá se o rozum, hodnoty jako je laskavost, dobré srdce a touha po dobru. Salesiáni věří, že všechny tyto vlastnosti v sobě každý člověk má, snaží se je vyhledat a dále rozvíjet. Myšlenky sv. Františka Saleského v 19. století natolik nadchly italského kněze Jana Bosca, že založil hnutí, které našlo pokračovatele na celém světě. Jeho jméno dnes nese středisko mládeže v Plzni. Podobná střediska jsou ve 133 zemích, v České republice kromě Plzně ještě na dalších devíti místech.

Salesiáni připravují volnočasové aktivity pro všechny děti a mládež, a to bez ohledu na to, zda jsou věřící či nikoliv. Mladí lidé i dospělí mohou do střediska přicházet každý den, stále je tady někdo, kdo se jim bude věnovat, kdo pomůže nebo poradí. Odmítnutí nikomu nehrozí, cílem salesiánů je, aby se lidé ve středisku cítili bezpečně jako doma.

Logem střediska v Plzni je horkovzdušný balón, který nese člověka vzhůru, nutí ho odhodit všechna životní závaží a nažhavit v srdci hořáky, které umožní duši letět až nad mraky. Pokořit sama sebe, objevit v sobě skrytý talent a nadchnout se pro něco pomáhají dětem a mladým lidem ve středisku mládeže různé zájmové kroužky, setkání se zajímavými lidmi, letní tábory a další akce, sportovní i společenské. Zapojit se do nich mohou jak jednotlivci, tak dospělí. Nabídka je opravdu zajímavá, je možné učit se hře na flétnu, piano nebo kytaru, chodit na fotbal, do horolezeckého kroužku, na stolní tenis nebo třeba na keramiku, na výtvarnou výchovu nebo do modelářského kroužku. Velký zájem je i o výuku jazyků. Na některé aktivity mohou chodit s dětmi i jejich rodiče, třeba na keramiku, do hudebně-pohybového nebo tvořivého kroužku. Oblíbený je klub maminek pod názvem Brouček.

Salesiánské středisko mládeže poskytuje i sociální služby, a to sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nabízí pomoc rodinám, které se potýkají s výchovnými problémy, zajišťuje doučování při slabém prospěchu, pomáhá pěstounům v jejich práci i těm dospělým, kteří se potřebují zorientovat ve společnosti a bez pomoci tápou. Centrum pomoci Střecha se tak stává záchrannou sítí, kterou může někdy v životě potřebovat každý.