Co jsou to veřejné zakázky

Co jsou to veřejné zakázky

Stát hospodaří s penězi lidí, které vybere na daních a dalších poplatcích. Cílem státu by však mělo být především blaho jeho obyvatel a za vybrané daně by měl poskytovat úměrné služby nebo budovat infrastrukturu. Stát však nemůže zajišťovat vše sám, a právě proto vznikl pojem veřejná zakázka, kdy veřejný orgán, což může být stát, obec nebo samosprávný územní celek, který hospodaří s penězi nebo veřejnými statky pocházejícími z daní, zadá nákup zboží, práci nebo službu jednomu nebo více dodavatelům. O veřejných zakázkách hovoří hned dva zákony, a to zákon o veřejných zakázkách a zákon o zadávání veřejných zakázek. Tyto zákony definují, kdy se jedná o zadání veřejné zakázky, a to v případě uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

Podle zákonů by se mohlo zdát, že veřejné zakázky jsou až výdobytkem moderní doby a je pravda, že zákony se neustále vyvíjí a zdokonalují, avšak opak je pravdou. To, že stát zadal udělání prací určitému dodavateli, který je pro něj udělal, fungovalo od počátku civilizace. I ty nejstarší obce potřebovaly pro svoje fungování silnice, hradby, zavlažovací kanály, a především vojenské a policejní služby. I dnes se mezi nejčastější veřejné zakázky řadí stavební práce silnic, mostů nebo vodovodních a kanalizačních sítí, nechybí však ani služby jako je svoz komunálního odpadu.

Získat veřejnou zakázku je pro mnoho firem velmi lákavé, protože stát plní své závazky, zakázky jsou většinou velmi rozsáhlé a dlouhodobé a nese s sebou jistou prestiž. Zadat veřejnou zakázku však může být právně složité a během celého procesu může vzniknout mnoho nejasností a potíží, a právě proto najdete mnoho firem, které se zaměřují na poradenskou činnost v oblasti veřejných zakázek. Ty pomáhají, jak zadavatelům, jak postupovat při zadávání i uchazečům o získání této zakázky, aby dodrželi všechny právní náležitosti.