Zdolali révokaze

Zdolali révokaze

V jihovýchodní části Moravy, na rozhraní České republiky, Slovenska a Rakouska je region Podluží. V něm, dvanáct kilometrů západně od Hodonína, leží obec Nový Poddvorov. Je vyhlášená úrodnou zemí a hlavně rozlehlými vinohrady, na kterých se daří kvalitním odrůdám.

První zmínky o obyvatelích regionu se objevují v roce 1261, kdy dnes zaniklé městečko Potvorov patřilo velehradskému klášteru. Archeologické vykopávky ukázaly, že mělo tvar podkovy jako jiná slovanská sídliště, a pravděpodobně zaujímalo v regionu poměrně významné postavení. Za česko-uherských válek, které vedl Jiřím z Poděbrad s uherským králem Matyášem, bylo v 15. století město úplně zničeno. Bylo dáno do zástavy šlechtickému rodu z Čejkovic, hospodařících na panství Čejkovském.

Nový Poddvorov, už se současným názvem, byl založen v roce 1783 za panování Josefa II. na poddanských polích. První kolonisté pocházeli z okolních obcí. Nemuseli chodit na robotu, ale z půdy platili desátek. Už tehdy začali používat obecní pečeť, na které byla vyobrazena radlice se skřivanem. 

Dnes v Novém Poddvorově žijí dvě stovky obyvatel, většina z nich pracuje v zemědělství nebo dojíždí za prací do nedalekého Hodonína. Vinařství v obci vždy mělo a má silnou tradici. Do dvacátých let 20. století vinice zaujímaly rozlohu 2,5 hektaru. Pak je napadl révokaz a bylo nutné začít s novou výsadbou a roubováním podnoží, odolných proti nákaze. Velkým propagátorem roubování odolné révy se stal Josef Sedláček z Mutěnic. Dílo se podařilo, už ve třicátých letech se rozloha vinic zdvojnásobila. Nejrozšířenějšími odrůdami se stalo Neuburské, Veltlínské zelené, Modrý Portugal a Frankovka.

V Novém Poddvorově se vinaři v zimě vždycky scházeli, ochutnávali mladá vína a nakonec se v roce 2008 rozhodli založit vinařský spolek. Většina jeho členů jsou profesionální vinaři, majitelé rodinných podniků, a také malovinaři, kteří pěstují révu pro radost a svoje vlastní potěšení. Spolek se snaží prostřednictvím svého úspěšného produktu obec Nový Poddvorov propagovat. Pravidelně v červnu pořádají dny otevřených sklepů, na které přijíždějí nejen rodiny vinařů a jejich známí, ale lidé z celého okolí. Vinaři se zajímají o nové trendy a pořádají poznávací zájezdy nejen po domácích, ale i zahraničních vinařských oblastech.