Ve Vrdech to žije

Ve Vrdech to žije

Kutnohorský okres, konkrétně kotliny pod úpatím Železných hor již od pravěku vzkvétají životem. Naleziště keramiky a koster jsou jasné pozůstatky osídlení z mladší doby kamenné, žárová pohřebiště spadají do doby bronzové a najdou se tu i mnohá sídliště z doby železné. První písemné zmínky o osídlení sahají do roku 1307 kdy Oldřich z Lichtenburka vydal zakládající listinu obce Vrdy. Tato obec si prožila od svého vzniku opravdu bouřlivou historii, dotkla se jí jak Pruská válka, tak i první světová válka. Obec je však obě ustála a v období první republiky začala nejvíce vzkvétat. V dnešní době tuto obec s více než 2800 obyvateli tvoří dříve 3 samostatné vesnice, jsou to Dolní a Horní Bučice a Zbyslav.

Zbyslav samotná se může chlubit pravděpodobně jedním z nejmenších chráněných území na světě – přírodní památkou Zbyslavská mozaika. Mozaika je tvořena vápníkovými slepenci, mezi kterými se dá najít řada zkamenělých živočichů, kteří dokládají, že v tomto místě pučel život již před 65. miliony lety.

A život v obci čile pokračuje do dnes. Pro děti jsou tu dvě mateřské školy a jedna základní škola se školní jídelnou, družinou a hřištěm, v kulturním centru a knihovně mají na výběr z mnoha kroužků a zájmových aktivit, mohou se přidat ke skautům nebo dobrovolným hasičům nebo chodit cvičit do sokolovny. Sportem číslo jedna v obci je fotbal, v obci se nachází fotbalové hřiště i stadion, a u něj ani zdaleka sportovní vyžití nekončí. Dále tu najdete kluziště, koupaliště, bowlingovou dráhu, fitness, moderní tělocvičnu ale i saunu pro následnou relaxaci. A obec žije nejen sportem ale i kulturou, kulturní a společenské středisko každoročně pořádá kurzy tance, promítání v letním kině, velikonoční a vánoční výstavy, zájezdy a mnoho dalších.

Obec svým místním nabízí opravdu mnoho. Ve Vrdech kromě řady spolků sídlí také obvodní oddělení policie, samozřejmě zde najdete několik obchodů, restaurací a hostinců, poštu, zdravotní středisko a lékárnu, na obecním úřadu působí rovněž Stavební úřad a Technické služby. Pravidelná autobusová a vlaková linka zajišťují spojení do větších nepříliš vzdálených měst jako je Kutná Hora, Kolín nebo Pardubice.