V rodišti učitele národů

V rodišti učitele národů

Obec s nezvyklým názvem Komňa najdete na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Vznikla pravděpodobně kolem roku 1261, ale první spolehlivá zmínka o ní je až z roku 1385.

A jaké tam najdete zajímavosti? Třeba zříceninu gotického hradu Zubačov, založeného ve 2. polovině 13. století a zaniklého o 200 let později. Byl pravděpodobně velmi mohutný, svědčí o tom alespoň terén, v němž byl postaven, a pozůstatky zdí. Šlo pravděpodobně o královský hrad, který patřil Šternberkům. Život na hradě ustal už v 15. století, v době husitských válek, kdy ho Šternberkové prodali. Poslední zmínka o něm je z roku 1517, potom úplně upadá v zapomnění. Byl postaven z kamene, v jeho západní části stávala mohutná věž, v té době třetí nejrozměrnější na Moravě. Je to jediné místo, kde se dochovaly pozůstatky původního zdiva. Hrad byl obehnaný 12 metrů širokým a více než tři metry hlubokým příkopem. V roce 2010 na Zubačově probíhaly restaurátorské práce, byly odstraněny křoviny, terén se podařilo zpřístupnit a restaurátoři očistili i povrch zdí. Zřícenina je chráněnou kulturní památkou ČR.

Komňa je jedním z možných rodišť Jana Ámose Komenského. Žili zde jeho předkové, rodina Segešů. O vztahu učitele národů k obci svědčí jedno z jeho jmen, které je odvozeno od názvu vesnice – Comenius – Komňa. V roce 1992, kdy se v obci oslavovalo 400. výročí narození tohoto slavného rodáka, byl slavnostně otevřen památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce, jednopatrové kamenné budově z roku 1774. V současné době je v ní umístěna stálá expozice historie obce a slavné místní osobnosti.

Za shlédnutí stojí i památkově chráněný domek z roku 1850, ukázka bydlení dnes již zaniklého představitele řemesla zvěrokleštičského. Domek patří obci, která ho v roce 2006 vykoupila a zrekonstruovala do nynější podoby. Dnes sem chodí na kroužky a nacvičovat folklorní vystoupení děti ze základní a mateřské školy.

V Komni můžete obdivovat také empírový kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 19. století. Na věži jsou umístěny dva zvony, Maria o váze 110 kilogramů a sv. Jakub o hmotnosti 185 kilogramů. Hodiny na věži ukazují obyvatelům obce čas už od roku 1905. Chráněni jsou obyvatelé věže z kolonie netopýra velkého, kteří se tady usadili.