Těžba uhlí je už minulostí

Těžba uhlí je už minulostí

Název Uhelná nese obec od roku 1948, má připomínat dnes již neexistující těžbu hnědého uhlí. Původní název obce byl německý, Serksdorf. Tuto vesnici, kde žije asi pět set obyvatel, najdete ve Slezsku, na Jesenicku v Olomouckém kraji. Sever obce je rovinatý, nejhornatější je katastr Nových Vilémovic. Nejvyšším vrcholem je Strážiště s 813 metry nad mořem. Území Uhelné patří do povodí Odry, obcí protéká několik potoků, pramenících v Rychlebských horách.

První písemná zmínka o obci je z roku 1290, obec vznikla v rámci kolonizace, prováděné vratislavskými biskupy. Uhelná byla převážně zemědělskou obcí, dodnes území obce pokrývá z 49 procent zemědělská půda. V 18. a 19. století se tady těžila cihlářská a hrnčířská hlína, v roce 1859 se u obce začal v povrchovém dole těžit lignit, neboli hnědé uhlí. Po 2. světové válce byl uhelný důl, jemuž obec vděčila za název, zatopen a přeměněn v rybník. Dnes slouží k rekreaci a je vyhledávaným místem v rámci turistiky.

Turisté do Uhelné přijíždějí zejména kvůli nádherné přírodě Račího údolí a zřícenině Rychlebského hradu ze 13. století. Na návsi mohu vidět také kapli sv. Floriána z druhé poloviny 18. století, kostel sv. Kateřiny s farou z roku 1801 a školu. Další pamětihodností z počátku 19. století je socha svatého Jana Nepomuckého.

K obci už od roku 1850 náležely osady Dolní Fořt, Horní Fořt a Zastávka, po válce byla k obci připojena sousední obec Nové Vilémovice s osadami Hraničky a Červený Důl.

Obcí Uhelná prochází silnice 1. třídy z Jeseníku na Javorník a dále na státní hranici, odkud pokračuje do Polska.

Místní lidé jsou aktivní, v obci působí dvě občanská sdružení a sbor dobrovolných hasičů. V hasičské zbrojnici se vlastními silami vybudovali garáž, šatnu a odpočinkovou místnost. V obci je také mateřská škola pro nejmenší a domov pro seniory.