Obec na úpatí Pernštejna

Obec na úpatí Pernštejna

Až budete hledat obec Ujčov, vydejte se na hrad Pernštejn. Ujčov patří mezi nejstarší osady v regionu, rozmístěné podél řeky Svratky.

Jedna z prvních zmínek o obci pochází z roku 1539, kdy v obci bydlel Vaněk Vanha, který pracoval jako uhlíř v huti. Ve vesnici uvidíte místní architektonickou památku, kterou je kostelík sv. Václava v Dolním Čepí, vystavený v románském slohu, s hranolovým kněžištěm a půlkruhovou apsidou. Jeho vznik je možné datovat do první poloviny 13. století, kdy do oblasti pronikají první osadníci. Kostelík majetkově a stavebně úzce souvisel se sídlem tehdejší drobné šlechty. Pod omítkou je kamenný, oltář v něm umístěný byl vybudován pravděpodobně na počátku 18. století. Je na něm obraz sv. Václava a kopie obrazu Černé Madony. Z původního zemanského dvora zůstaly jen nevelké zříceniny v zahradě jižně od kostela. Stával tam až do počátku 20. století.

Šlechtická držba je ve středověku doložena také v Horním Čepí. Další vesnice, Lískovec a Kovářová, sdílely osudy panství. Lískovec nějakou dobu patřil ke klášteru v Doubravníku, po husitských válkách připadl opět Pernštejnům. K Ujčovu patří také bývalý panský dvůr Bořínov, který nese stejný název jako vesnice, která tady byla již v roce 1235.

Ujčovská rychta patřila ještě na počátku 17. století k největším a nejbohatším na celém panství a rychtář zastával významné společenské postavení. Všechny vesnice, které dnes tvoří Ujčov, byly téměř stejně velké, v polovině 17. století se počet usedlostí v jednotlivých osadách pohyboval kolem devíti. V 18. a 19. století se obce rozrostly, mezi volně stojícími statky vznikla další zástavba.

Dnes má obec Ujčov necelých pět set obyvatel a žije bohatým kulturním a sportovním životem. Místní lidé si pravidelně připomínají významná výročí, například konec II. světové války, pořádají karetní turnaje, dětské karnevaly, divadelní představení, masopustní veselice a plesy. Pravidelně se na hřišti konají soutěže v kopané.

Kdybyste se chtěli v obci ubytovat, můžete si rezervovat nocleh v Penzionu Zubr. V Ujčově jsou i další firmy a provozovny, například výrobní závod Agria, Cihelna, firma na výrobu vratových systémů Elektrify, stolařská dílna Luka-interiér, dopravní firmy Loukota a Josef Holešovský a také Rybářství.