Nejstarší obec na řece Hvozdnici

Nejstarší obec na řece Hvozdnici

Dodnes nemáme přesné doklady o tom, kdo založil obec Dolní Životice na Opavsku, ale z několika starých listin se dá soudit, že byla možná nejstarší osadou na řece Hvozdnici. Její vznik je připisován Zibotovi, horlivému zakladateli vesnic. O muži tohoto jména jsou zmínky z roku 1087 a 1223. Jisté je, že jeden z nich je zakladatel a zcela jistě on a jeho potomci sídlili kolem roku 1200 ve vodní tvrzi. Tu zničili i s obcí Tataři v roce 1241, zbytky se však dochovaly dodnes. První historická zmínka je v seznamu obcí panství olomouckého biskupství z počátku 14. století. Osada Hertice, která je dnes součástí obce Dolní Životice, vznikla přibližně ve stejné době, jejím zakladatelem byl Herard. První historicky doložená zmínka je z roku 1251.V roce 1370 se obec rozdělila na dva díly, větší připadl životickému panství, menší díl majitele střídal. V roce 1523 se Hertice trvale připojily z Životicím.

Dnes v obci Dolní Životice žije téměř 1200 osob. Je tady zaveden plyn, obecní vodovod a kanalizace. Ve vesnici je mateřská škola, první stupeň základní školy, pošta, sokolovna a prodejna potravin. Ve zdravotním středisku je ordinace pro děti i dospělé. Místní lidé se mohou věnovat aktivnímu pohybu v areálu volného času nebo na sportovišti s tenisovým kurtem. Obec má dobrou dopravní dostupnost, autobus v ní staví hned na třech místech.

Dolní Životice žijí bohatým kulturním a společenským životem, zásluhu na tom mají hlavně aktivní spolky – dobrovolní hasiči, tělovýchovná jednota a fotbalový klub. Pořádají veselé masopusty s voděním medvěda a pochováváním basy, nohejbalové turnaje, pálení čarodějnic, setkávání u adventního věnce, vánoční koncerty, oslavy Dne dětí a matek.

Dominantou obce a nejvzácnější památkou je kostel Nejsvětějšího Spasitele, vybudovaný v raně gotickém slohu, v němž je nádherný vyřezávaný oltář a hrobka hrabat Razumovských. Nejstarší památkou je starobylé slovanské hradiště, postavené poddanými zakladatele Životic.

Zámek v Dolních Životicích byl postaven v barokním slohu v 18. století. Měl 47 pokojů, čtyři velké sklepy a dvě kuchyně. Později k němu byly přistaveny boční věže a kolem byl vybudován okrasný francouzský park. V 19. století tady bývalo také užitkové zahradnictví a sad, největší rozkvět ale zámek zaznamenal za hraběte Razumovského. Po Druhé světové válce se stal domovem duševně nemocných dětí, dnes je v něm sociální ústav pro mentálně nemocné muže.