Na křižovatce řek

Na křižovatce řek

Na pravém břehu řeky Moravy, nedaleko města Přerov, a ještě blíže k městu Kojetín najdete malou ale zajímavou obec Uhřičice. Svou mimořádnou zajímavost si krajina této obce vysloužila bohatou říční sítí, kterou tvoří řeky Morava, Valová, Boleloucký náhon, Strž a lesní rameno Bečvy. V této oblasti najdete i další významné vodní plochy jako je zatopené bývalé pískoviště, nedaleký Skašovský rybník, studánka v remízku Čvachůvka v lužních lesích nebo zcela unikátní a Evropě největší technickou památku s názvem sifon. Jedná se o uměle vybudované křížení dvou vodních toků – Valové a Bolelouckého náhonu – podtokem.

Jak již bylo řečeno, Uhřičice se nacházejí pouhé dva kilometry od města Kojetín a až do roku 1990 byly součástí tohoto města. Obecní znak byl obci udělen až v roce 1995 a najdeme na něm tři zlaté klasy znázorňující zemědělský charakter obce a její polohu na úrodné Hané, uprostřed mlýnský kámen, který je atributem sv. Floriána, patrna obce a červená barva symbolizuje olomoucké arcibiskupství.

Obec má však mnohem delší historii. Podle pověsti ji založil český panovník při výpravě proti Uhrům. Novodobější historii potom připomíná most přes řeku Valová nedaleko obce. Na zábradlí tohoto mostu jsou zachovány díry po střelách z druhé světové války, kdy tady proběhla přestřelka mezi partyzány a nacisty. Mezi další pamětihodnosti se patří barokní sousoší svatého Floriána.

Na svátek sv. Floriána se vždy v obci slaví obecní hody. Začínají vždy v pátek taneční zábavou, pokračují v neděli budíčkem dechové hudby a následuje pouť do kostela v Kojetíně. Součástí hodů je i tradiční turnaj v kopané. V obci se koná i řada dalších akcí jako je ples, memoriál Václava Baďury v hasičském sportu, drakiáda, tradiční Hubertova jízda a řada dalších akcí pro děti i dospělé.