Na Královské cestě

Na Královské cestě

V údolí řeky Berounky, uprostřed lesů, leží obec Hýskov. Nádhernou krajinu tady lidé osídlili už v době bronzové, svědčí o tom archeologické nálezy nádob s popelem. První písemná zmínka o obci je ve Vyšehradské kapitule z roku 1088.  Podle pověsti byl jejím zakladatelem Hes, syn Slavoše a Tety a zároveň synovec kněžny Libuše. Byl velmi oblíbený, dodnes se váží z názvům některých ulic pověsti, které mají vztah k jeho působení. Říká se, že na návrší nad řekou Mži postavil tvrz, k níž se lidé uchýlili, když prchali před morovou nákazou. Zeman Hes kolem vzniklé osady Heskov nechal postavit hradbu s hlídanou bránou, aby obyvatele ochránil před bojovnými Kelty. Dodnes se v obci dochoval název ulice Za brankou. Na vartě se dnes říká místu, kde stojí dřevěný kříž. Hes ho nechal postavit na památku neštěstí, při němž přišel o život mladý muž, který šel do Heskova na schůzku s dívkou. Strážný si myslel, že jde o vetřelce a mladíka zastřelil.

Tolik pověsti. Jisté však je, že obec měla významné postavení také ve středověku, kdy tudy z Karlštejna procházela na Křivoklát Královská cesta. Dnes do Hýskova králové sice nejezdí, je však vyhledávaným místem turistů a rekreantů.

V roce 2014 byla v Hýskově otevřena cyklostezka s přemostěním, která spojila levý a pravý břeh Berounky a navázala na stávající cyklostezku „Po stopách českých králů“. Hlavním cílem jejího vybudování bylo odvést cyklisty z frekventované silnice, vedoucí z Berouna do Lán, po které denně projede více než dva tisíce aut. Lidem se zkrátila cesta za prací, vzděláním a za zábavou.

V Hýskově se dobře žije všem starousedlíkům i nově přistěhovalým, celkem je v obci hlášeno kolem 1600 osob. Mají k dispozici nový kulturní dům, zúčastňují se aktivit pod hlavičkou mysliveckého sdružení, dobrovolných hasičů, klubu seniorů a Sdružení Hýskov – Tady jsme doma. Mohou sportovat, hrát fotbal nebo tenis za místní kluby. V obci je mateřská i základní škola od 1. do 5. třídy. Děti se učí anglicky, pracovat s počítačem na hodinách informatiky, chodí plavat a hodně času tráví venku. Učitelé s dětmi pravidelně chodí i do knihovny v Berouně a vedou je k tomu, aby četly. Je třeba dodat, že jde o velmi oblíbenou činnost. Zásluhu na tom má možná i místní rodák František Nepil, který byl známým autorem a vypravěčem fejetonů. Napsal řadu povídek a románů, z nichž asi nejčtenější je soubor povídek Střevíce z lýčí.