Na dosah Žermanické přehradě

Na dosah Žermanické přehradě

První dochovaná zpráva o obci Bludovice pochází z počátku 14. století, přesněji z roku 1335. Založil ji pravděpodobně šlechtic Blud z Jičína. V dalších letech se rozdělila na Horní Bludovice a Dolní Bludovice, později vznikla ještě další část obce, nazvaná Prostřední. O samostatných Dolních Bludovicích jsou písemné prameny z roku 1490, později byla vesnice připojena k okresu Český Těšín a nyní je součástí severomoravského města Havířov.

Horní Bludovice byly v 16. století tvořeny samostatným statkem, který patřil Bludovickým z Bludovic. V 18. století tady byl postaven barokní zámek, v roce 1926 byl po rozsáhlém požáru přestavěn, ale do současné doby se nedochoval.

Horní Bludovice byly kulturní obcí už v minulosti, v roce 1904 zde byla otevřena obecná škola, o několik let později se dohodli obyvatelé Horních a Prostředních Bludovic, že společně postaví novou školu. Další společnou aktivitou obou obcí bylo založení sboru dobrovolných hasičů. Vzájemná spolupráce se ještě více prohloubila po 2. světové válce, protože obě obce ležely na území jednoho okresu a spoustu problémů a úkolů řešily společně. V roce 1959 se sloučily pod názvem Bludovice. Protože si však lidé nově vzniklou obec pletli s dalšími dvěma obcemi stejného názvu, bylo rozhodnuto o změně názvu na Horní Bludovice.

Dnes obec leží na území okresu Karviná, sousedí s okresem Frýdek-Místek, městem Havířov a obcí Horní Těrlicko. Horními Bludovicemi protéká řeka Lučina, která pramení v Beskydech a vlévá se do řeky Ostravice v centru Ostravy. Tato přírodní hranice měla svůj smutný úděl za 2. světové války, kdy oddělovala Protektorát Čechy a Morava od německé Říše. Mnohé rodiny byly násilně rozděleny, ale přes zákaz si pomáhaly zejména při zásobování potravinami.

Když byla v regionu v padesátých letech vybudována Žermanická přehrada, voda v řece se výrazně ochladila, protože vytéká z neprohřátých spodních částí přehrady. Změna teploty měla velký vliv na výskyt živočichů v oblasti, zejména některé druhy ryb zmizely, protože hledaly teplejší prostředí. Dnes tady převládají pstruzi, protože jim studená voda vyhovuje. Řeka Lučina před stavbou přehrady tvořila v údolí krásné meandry, ale byla regulována a svedena do roury. Protože se z původního koryta nedařilo vodu vytlačit, vzniklo tady 250 metrů dlouhé slepé rameno řeky. Dnes v něm žije osm druhů chráněných obojživelníků, dva druhy plazů a zalétá sem ledňáček říční a další ptáci.