Křelovice na Plzeňsku patřily Markvartům

Křelovice na Plzeňsku patřily Markvartům

Kdybyste hledali v rejstříku obec Křelovice, najdete hned dvě vesnice. Jedna se nachází na Vysočině na Pelhřimovsku a druhá na Plzeňsku, asi patnáct kilometrů od Konstantinových Lázní. Obec na západě Čech tvoří čtyři katastrální území – Křelovice, Mýdlovary, Pakoslav a Rozněvice. Každá část má svou vlastní historii. O Křelovicích se písemné prameny poprvé zmiňují v roce 1483, kdy byly součástí městečka Manětína. V 16. století byly připojeny k Bezdružickému statku, majitelé se v nich střídali a jeden čas patřily i rodu Kinských. O Rozněvicích se píše v listině papeže Řehoře X. z roku 1273, kdy byly jedním ze statků premonstrátského kláštera v Teplé. V roce 1576 byly prodány, ale v roce 1642 se opět staly součástí klášterního panství Teplá. O Pakoslavi se v historických pramenech píše od roku 1379, kdy byly sídlem vladyky Jindřicha. V roce 1544 se Pakoslav stává součástí panství Trpísty Markvartů z Hrádku a s touto obcí je spojena až do roku 1850. Nejstarší zmínky o Mýdlovarech jsou už z roku 1115 v zakládací listině benediktinského kláštera v Kladrubech. Stejně jako Pakoslav Mýdlovary patřily Markvartům z Hrádku. Jan Markvart si v Mýdlovarech postavil tvrz, ale statek později prodal a nový majitel ho připojil k panství Trpísty. S touto obcí byly Mýdlovary, stejně jako Pakoslav, spojeny až do roku 1850.

Dnes v Křelovicích žije téměř 250 obyvatel, většina v části Křelovice. Až se sem vypravíte, budete se moci naobědvat v jedné z místních restaurací nebo si nakoupit v prodejně potravin. Jestliže vás zajímá historie, prohlédněte si v části Pakoslav kapli sv. Antonína a pozůstatek starobylé tvrzi, v Rozněvicích dva smírčí kříže u cesty.

Velkou ztrátu obec Křelovice zaznamenala za 1. světové války, kdy na frontě zahynulo 24 místních obyvatel. Obětem byl po válce na návsi postaven památník, v roce 2013 byl zrestaurován a obyvatelé k němu pravidelně kladou květiny.

Místní lidé nacházejí pracovní příležitosti v zemědělství na soukromých farmách, na statku s chovem koní a na pile. O společenský život se starají hlavně dobrovolní hasiči, pod jejichž záštitou probíhá řada akcí. Kromě požární ochrany se věnují také hasičskému sportu a zúčastňují se pohárových soutěží. Muži hrají na místním hřišti fotbal a svou obec reprezentují pod TJ Jiskra Křelovice. Kulturně založení občané mohou navštěvovat obecní knihovnu, kde mají veřejné připojení na internet.