Kousek od Berouna a Karlštejna

Kousek od Berouna a Karlštejna

Ve Středočeském kraji, asi 14 kilometrů jižně od Berouna, se nachází obec Podbrdy. Není příliš velká, v současné době v ní žijí asi dvě stovky obyvatel. Lidé mají ve své vesničce všechno, co k životu potřebují, obchod, knihovnu, hasičskou zbrojnici s klubovnou a pohostinství. V budově, kde všechny tyto instituce najdete, je také obecní úřad, víceúčelový sál a místnost pro veřejná zasedání.

Za většinou akcí, které se v Podbrdech pořádají, jsou dobrovolní hasiči, rybáři a zahrádkáři. Sbor hasičů má více než stoletou tradici, vznikl v obci už v roce 1897. K jeho založení vedla občany potřeba ochránit majetek a životy před ohněm, vodou a dalšími živly. Hasiči si pořídili hned v roce svého založení ruční tažnou stříkačku a na cestě k požáru poskytovali podle dohody koňské spřežení sedláci. Starali i o vodní zdroje, v roce 1936 vyčistili rybník Za Říhovic a vybudovali rybník Karlov. Hasiči do svých řad stále přitahují i děti a mladé lidi, jezdí na soutěže a družstvo mužů ze vsi Podbrdy patří mezi nejlepší.

Další spolek, jehož činnost můžete v obci zaznamenat, je rybářský. Výlovy rybníka Karlov jsou spojené s rybářskými závody, na kterých je pro všechny příchozí připraveno občerstvení, pro výherce závodů hodnotné ceny.

V únoru letošního roku proběhl 1. ročník Podbrdského masopustu. Dospělí i děti se oblékli do nápaditých masek a vyrazili průvodem po obci. Lidé jim ochotně otvírali dveře svých domovů a dávali ochutnat svoje kuchařské speciality.

V okolí obce Podbrdy najdete spoustu zajímavých míst na jednodenní i delší výlety. Jsou to třeba Koněpruské jeskyně, které jsou nejdelším jeskynním systémem v Čechách a jsou proslavené krápníkovou výzdobou, tzv. Koněpruskými růžicemi. Blízko je hrad Karlštejn, který v letních měsících pořádá i noční prohlídky, rokokový zámek Dobříš s výraznou barevnou fasádou a zámeckou oranžérií a zámecký dvůr Všeradice, rodiště Magdaleny Dobromily Rettigové. Kdo dává přednost divoké přírodě, měl by se vypravit do Lomů Amerika, soustavy jámových vápencových lomů, propojených podzemní štolami.