Kdy je notářský zápis nezbytný

Kdy je notářský zápis nezbytný

Když se řekne notář, většina lidí si představí především situaci s řešením závěti a dědictví. To však ani zdaleka nejsou jediné činnosti, které má notář na starosti a existují smlouvy, které jsou bez jeho potvrzení neplatné. Právě sepisování notářských zápisů je nejdůležitější pravomoc notářů, protože pak se jedná o veřejnou listinu. Existují dva základní druhy těchto zápisů a každý je vhodný nebo dokonce povinný v jiné právní situaci.

Jedním druhem jsou notářské zápisy o právních úkonech, kdy se jedná o písemnou smlouvu ve formě notářského zápisu, kde kromě smluvních stran vystupuje i notář jako veřejná autorita a potvrzuje, že je smlouva v souladu s právními předpisy a je pro jednotlivé smluvní strany vyvážená. Tento druh smlouvy je povinný například při modifikaci společného jmění manželů, také jako zástavní smlouva na věci movité a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí ale také pro právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát. Notářskému zápisu se nevyhnete ani při založení s.r.o., a.s., nebo evropské společnosti a mějte na paměti, že bez asistence notáře je tato smlouva neplatná. V mnoha dalších případech, ačkoliv notářský zápis povinný není, je velmi doporučovaný, a to právě u závěti nebo vydědění.

Aby byl však právní servis, který notář poskytuje kompletní, existují i další druhy notářských zápisů, například osvědčení právně významných skutečností nebo notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby. První zmíněné jsou, jak už název napovídá osvědčení, nejčastěji se týkající toho, že někdo něco prohlásil, osvědčení o stavu věci nebo i o losování. Notář může osvědčit různé události, je však třeba aby byly právně významné. Na notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby jsou poté kladeny vyšší formální nároky a tyto zápisy jsou nezbytné především o rozhodnutích valných hromad společností s ručením omezeným a akciových společností.