Kde tančí a zpívají děti i dospělí

Kde tančí a zpívají děti i dospělí

V Dolnomoravském úvalu na břehu řeky Moravy leží na území o rozloze kolem 2 tisíc hektarů Staré Město. Pokud hledáte místo, kde jsou krátké zimy a teplá suchá léta, potom jeďte právě sem. Přijet můžete autem nebo autobusem, případně i vlakem po železniční trati Břeclav-Přerov. Staré Město mělo historicky vždycky těsnou vazbu na Uherské Hradiště, někdy ho lidé vnímali dokonce jako předměstí okresního města. Od ledna 1991 je ale samostatnou jednotkou, od roku 1997 městem. V současné době žije ve Starém Městě téměř sedm tisíc obyvatel.

Staré Město žije kulturou, zejména tradiční lidovou. Dodnes se tady drží takové akce jako je fašank, velikonoční obchůzky, soutěže verbířů a Vánoční zpívání. Při všech příležitostech vystupují tanečníci, hudebníci a zpěváci místních lidových souborů Dolina a Dolinečka. Velmi oblíbené jsou Michalské slavnosti, které se konají vždy v září u příležitosti oslav svátku sv. Michala, patrona města. Z celého okolí se lidé v červnu sjíždějí také na výstavu Zahrada Moravy. Příznivce motocyklového sportu lákají závody Slovácký okruh, šachisty FIDE OPEN Staré Město, jeden z nejvýznamnějších šachových turnajů v České republice.

Podle archeologických výzkumů žili lidé ve Starém Městě už v době ledové, z doby paleolitu je nález hrobu zemřelé ženy. Úrodné území se strategickou polohou vždy lákalo k osídlení, přitahovalo Kelty, Germány, Římany i Slovany. Na stavbu kostela sv. Michaela bylo například použito asi sto římských cihel. Dodnes svou funkci plní, a to byly vyrobeny před dvěma tisíci lety. Staré Město bylo i jedním z center Velké Moravy, rozkládal se tady kamenný palác moravských knížat s rotundou. Místní smetánka nosila šaty z hedvábí a brokátu prošité zlatými nitěmi, dovezené z dalekých zemí Asie a Afriky.

V 19. století přinesla regionu pracovní příležitosti i strategické spojení s průmyslovými městy monarchie stavba Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ve Starém Městě, do té doby spíše zemědělsky zaměřeném, se začal rozvíjet obchod, řemesla, vznikl tady cukrovar, cihelna a pila. Ve dvacátých letech dvacátého století byla postavena továrna na výrobu chemických produktů a barev.

Dnes je Staré Město pro turisty atraktivní zejména národními kulturními památkami, spojenými s Velkou Moravou, lidovými tradicemi a neporušenou přírodou, ve které lze najít chráněné rostliny a ptáky. Děti i dospělé láká plavba po Baťově kanálu.