Kde se vzal český lev?

Kde se vzal český lev?

Můžeme ho vidět na mnoha znacích a erbech a majestátně na nás shlíží i ze samotného znaku České republiky. Kdo by neznal českého lva. Tento král zvířat patří mezi nejznámější heraldické figury, vyskytuje se v mnoha erbech zemí, měst i rodů. Ještě aby ne, lev je králem zvířat a symbolizuje rytířské ctnosti, odvahu, sílu a statečnost. Kde se však tento král savan nabral v našich končinách a čím si vysloužil místo na našem znaku?

Legenda vypráví o Bruncvíkovi, který po svém otci zdědil do erbu znak orlice, ale rozhodl se cestovat po světě a získat lepší erbovní znamení. Se svou družinou se vydal na mnoho dobrodružných výprav, kde čelil četným nebezpečím a bojoval se všemi představitelnými i nepřestavitelnými monstry a zvířaty. Až jednou při své cestě zachránil život lvovi, kterého ubránil před strašlivým drakem. Lev se stal Bruncvíkovým dobrým přítelem a nadále putoval po jeho boku a vždy stál při něm. Po návratu do českých zemí na znamení přátelství nechal Bruncvík lva namalovat do svého erbu, na brány měst i na zemskou korouhev. Tato legenda je pravděpodobně českou modifikací na příběhy o Sindibádovi nebo Odysseovi.

I o tom, s kterým reálným panovníkem se tato legenda pojí dosud panuje mnoho spekulací, nehledě na to, že do dnes není známo, proč je na státním znaku vyobrazen lev se dvěma ocasy. Legenda může být inspirovaná německými bájemi o Jindřichu Lvovi, Dalimilova kronika zase zmiňuje Vladislava II., který měl lva do znaku získat od Fridricha Barbarossy, jiní ho podle skutků připisují spíše Vladislavovu synovi Přemyslu Otakarovi I. Ale o tom, že se toto zvíře v heraldice velmi uchytilo však nemůže být pochyb do dnes zdobí desítky štítů obcí, které můžete spatřit na nástěnkách obecních úřadů, webových stránkách obcí i obecních novinách.