Kde a jak vybrat dobrého advokáta?

Kde a jak vybrat dobrého advokáta?

Do právních sporů se Češi dostávají poměrně často. Když se nejde dohodnout jinak, zkrátka si to lidé mezi sebou vyřeší na soudě. Spousta lidí však podceňuje potřebnou podporu a přípravu a na advokáta se obrací příliš pozdě. Když už se tedy do právního sporu dostaneme, je dobré si svého advokáta domluvit hned na začátku. Nikdo totiž neumí chodit v právu a zákonech tak, jako právě advokáti a bez jejich pomoci se můžeme nezřídka kdy cítit ztracení a už tak nepříjemný spor si ještě zhoršit.

Pokud se podíváme do menších měst, najdeme v něm většinu advokátů poskytujících takzvanou generální praxi. To znamená, že daný advokát řeší kauzy z občanského, trestního či obchodního práva. Ve velkých městech jako je Praha či Brno, kde je advokátů poměrně více, se často advokáti zaměřují na výkon jednoho konkrétního práva. V současnosti má mezi advokáty největší zastoupení právo obchodní. Žádný zákon nemůže právníkovi nařídit, jakému konkrétnímu právu se má věnovat, je to čistě na jeho vlastním rozhodnutí.

Služby advokátů lidé nevyužívají jen před soudy a státními orgány, kdy potřebují být zastupováni, nebo při obhajobě v trestním řízení. Navíc ne každý z nás se do takového soudního sporu dostane. To nicméně neznamená, že služeb advokáta nikdy nevyužije. Velice žádanými jsou například na právní porady, právní rozbory nebo smluvní agendu, která zahrnuje sepisování smluv, nebo řešení majetkových sporů.

Ne každý má známého advokáta, a tak se může zdát těžké nějakého najít. Najít advokáta není vůbec složité, ve velkých městech najdeme i tisíce advokátů, jen musíme vědět, kde hledat. Česká advokátní komora, zkráceně ČAK, nabízí na svých internetových stránkách seznam advokátů v aktuální verzi. Advokáti, kteří jsou v seznamu uvedeni, musí být ze zákona pojištěni pro případ škody, kterou by výkonem advokacie způsobili.

Při výběru advokáta hraje velmi důležitou roli jeho dobrá pověst. Nicméně ne každý dobrý advokát už musí být ve funkci tak dlouho, aby si pověst stihl vybudovat, a naopak ti co dobrou pověst mají, mají povětšinou také podstatně vyšší ceny za své služby. Měli bychom tedy dbát také na jiné faktory, jako je oblast práva, na kterou se advokát zaměřuje, doporučení přátel či výběr místa, kde potřebujeme právní službu poskytnout.