Hospic pomáhá lidem

Hospic pomáhá lidem

Převážná většina lidí si přeje zemřít doma ve svém známém prostředí za přítomnosti svých blízkých. Těžké stavy onemocnění však mnohdy pobyt doma vylučují a pacientovi se doporučí pobyt v zařízení, které se na takovéto stavy specializuje. Hospic je určen pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění. Pacienty nejčastěji trápí různé typy nádorových onemocnění a hospicový tým jim pomáhá odstranit průvodní příznaky takového stavu, zejména bolest apod. Prostředí hospice se v mnohém liší od jiných zdravotnických zařízení, jako jsou nemocnice nebo LDN. Denní režim je přizpůsobován pacientovi a personál se mu snaží vyjít vstříc. Ať už posunutím času vizity, když pacient spí nebo úpravou stravy a jídelníčku. Může ho navštívit jeho rodina, přátelé a blízcí v kteroukoliv denní dobu, popřípadě i přespat na pokoji. Nemocný si může vyzdobit pokoj různými předměty a dále jsou personálem pořádány různé akce kulturního, zábavného nebo společenského charakteru na zpestření a zpříjemnění pobytu.

Ačkoli se může zdát, že v hospici vládne stísněná a smutná atmosféra, je tomu díky personálu a zařízení budovy právě naopak. Návštěvníci, kteří hospic navštíví poprvé, svědčí o příjemném, milém a přátelském prostředí.

Hospic klientovi garantuje:

  • že nebude trpět nesnesitelnou bolestí

  • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost

  • v posledních chvílích života nezůstane osamocen

Odbornou péči poskytuje multidisciplinární tým v oblasti medicínské, ošetřovatelské, sociální, psychologické a v případě přání klienta i duchovní.

Dle potřeb a přání je poskytována sociální, psychologická a spirituální podpora také blízkým osobám klienta. Ubytování je nabízeno v jednolůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty.