Hasící přístroj jako první pomoc

Hasící přístroj jako první pomoc

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Když se nekontrolovaně rozšíří, mohou být škody na majetku nedozírné. A proto je dobré včas myslet na bezpečnost práce a na prevenci. Určitě si každá domácnost, zejména rodinný domek, v němž se topí pevnými palivy, zaslouží hasící přístroj. Ostatně vyhláška ministerstva vnitra z roku 2008 na tuto okolnost pamatuje a povinnost mít přístroj dokonce stanoví. Povinné je mít hasící přístroje v prostorách a zařízeních právnických a podnikajících osob.

Hasící přístroje se instalují tak, aby byly snadno dostupné a aby je viděl i ten, kdo v objektu není domácí osobou. Dávají se většinou na místa, kde vznik požáru hrozí nejvíce. Přenosné hasící přístroje se umisťují do svislé polohy na kovové stojany tak, aby byla rukojeť ve výšce maximálně 150 centimetrů nad zemí. Přenosný hasící přístroj, pokud je správně použit, může v první fázi vzniku požáru mnohé zachránit. Musí být ale provozuschopný. Proto se každý rok musejí přístroje kontrolovat. Další periodické kontroly se provádějí u vodních a pěnových přístrojů každé tři roky, u ostatních s pětiletým intervalem. Kontroly, údržbu a opravy těchto prostředků požární ochrany může provádět pouze oprávněná osoba, která splňuje podmínky, dané právními předpisy a normativními požadavky.

Hasící přístroje se dělí na různé kategorie, například podle druhů hasicí látky. Ve vodních hasících přístrojích je hasící látkou voda. Aby obsah přístroje přečkal i zimní období, obsahuje voda uhličitan draselný, aby nezamrzla. Tento přístroj má vysokou účinnost, vznícenou látku rychle ochladí a zamezí dalšímu šíření ohně. Hodí se zejména na hašení pevných látek, ale nelze ho použít pro elektrická zařízení pod napětím. Pěnový přístroj obsahuje kromě vody i pěnidlo. Díky němu se vytváří pěna, která zamezuje přístup kyslíku k hořící látce a požár udusí. Pěnový přístroj se používá k hašení pevných látek a hořlavých kapalin. Jestliže mají pěnové přístroje náplň s pěnidlem AR (alcohol resistant), může se s nimi hasit také líh nebo aceton. Ale ani těmito přístroji se nesmí hasit elektrická zařízení pod napětím, hořící tuk a olej. Při nevhodném použití by mohlo dojít k velmi závažným úrazům, rozšíření požáru nebo dokonce výbuchu. Na elektrická zařízení pod napětím se používá jedině práškový přístroj, který obsahuje jemný prášek, hnaný plynem.