Archeologie, moderní malířství a poezie

Archeologie, moderní malířství a poezie

Odkazu našeho vynikajícího básníka Jaroslava Seiferta věnuje každý rok v polovině září vzpomínkovou akci Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Za hudebního doprovodu žáků místní základní umělecké školy známí herci přednášejí básně oblíbeného autora, který byl za svou tvorbu v roce 1984 oceněn Nobelovou cenou za literaturu a který je v Kralupech pohřben.

Muzeum ale nežije jen poezií. V jeho prostorách sice najdete pamětní síň Jaroslava Seiferta, mládež i dospělé návštěvníky však přitahuje i archeologická expozice, v níž jsou nálezy téměř všech kultur z území Čech od paleolitu až po dobu slovanskou. Expozice sice byla při povodni v roce 2002 zničena a musela být pracně obnovována a doplňována, dnes se zato muzeum díky živelné pohromě může pochlubit moderní multimediální výstavou. Zájemci o historii mohou v síni, věnované archeologii strávit celé hodiny studiem textů, obrazového i filmového materiálu. V suterénu budovy byla v roce 2005 otevřena Pravěká dílna, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet práci na pravěkém vertikálním tkalcovském stavu, drcení obilí nebo vrtání otvoru do kamenné sekyrky. Na expozici nejstarších dějin navazuje další, věnovaná historii města a jeho nejbližšího okolí z období od poloviny 13. století až po 60. léta 20. století. Je tady zachycen vznik významného železničního uzlu, rozvoj průmyslu, povýšení Kralup na město, modernizace města, ničivé nálety za Druhé světové války i poválečná obnova. Kdo miluje moderní výtvarné umění, neměl by si nechat ujít síň Georga Karse, významného kralupského rodáka a akademického malíře, který tvořil také ve Francii a ve Španělsku. V jeho obrazech z počátku dvacátého století najdete prvky kubismu, expresionismu a fauvismu.Od roku 2004 je v muzeu zpřístupněna také malá expozice Lapidárium. Jsou v ní kamenné movité památky, například dvojice pískovcových desek s reliéfními erby místních šlechtických rodů a fragmenty ostění gotického okna z kostela sv. Jakuba Většího v Minicích.

Muzeum také pořádá tematické výstavy, programy pro školy a každoročně muzejní noc. Kromě toho vydává Vlastivědný sborník Kralupska, kde se můžete dočíst spoustu zajímavostí z celého regionu.