Snižujeme základ daně. Jednoduše a legálně.

Snižujeme základ daně. Jednoduše a legálně.

Víte, jak legálně snížit základ daně a v konečném důsledku ušetřit nemalé finance? V tomto článku vám nabídneme hned několik možností, jak díky odečitatelným položkám a daňovým slevám ušetřit i několik tisíc korun.

Strašákovi, v podobě patnáctiprocentní daně z příjmu, se můžete vyhnout díky jednoduchému postupu. První, co musíte udělat, bude výpočet základu daně. Základ daně je definován jako příjem, od něhož odečtete skutečné výdaje, případně příjem, na něhož jste uplatnili výdajový paušál.

Od tohoto základu daně poté odečtete tzv. odčitatelné položky. Odčitatelnými položkami mohou být hypotéky, penzijní a životní pojištění, dary, náklady na vzdělávání, dárcovství krve atp. Z takto sníženého základu daně se vypočítává patnáctiprocentní daň z příjmu.

Od daně z příjmu však můžete ještě odečíst takzvané slevy na dani, které se vás mohou týkat. To znamená, že konečnou daň z příjmu lze snížit ještě o slevu na poplatníka, z vyživovaných dětí, z umístění dítěte ve školce, popř. daňové slevy na studenta, manželku atd.

Hypotéka nám sníží daň až o 45 000 korun

V rámci odčitatelných položek můžete využít odpočet za úroky z hypoték nebo z úvěru na stavební spoření. Každá domácnost má nárok na odpočet ve výši až 300 000 korun, přičemž se daň z příjmu sníží až o 45 000 Kč. Výši zaplacených úroků by vám měla poslat banka vždy na začátku nového roku. Toto potvrzení následně přiložíte k daňovému přiznání.

Od daňového základu si lze odečíst také penzijní připojištění, a to ve výši až 12 tisíc korun. Základ daně snížíte taktéž odpočtem životního pojištění, přičemž můžete být pojištěni u několika pojišťoven zároveň.

Na snížení daňového základu o 2 000 korun dosáhnete, pokud jste bezplatnými dárci krve. Zvýhodněni budete i v tom případě, když poskytnete dar fyzickým nebo právnickým osobám. V případě odpočtu za dary však musíte dodržet specifika, vyplývající ze zákona 586/1992 Sb. O daních z příjmů.

Daňové slevy můžeme ještě odečíst, z již vypočítané daně z příjmu

Jak už jsme si uvedli výše, tak další možností, jak zaplatit na dani z příjmu co nejnižší částku je využití daňových slev. V rámci podaného daňového přiznání pro daň z příjmu fyzických osob v roce 2015 platilo, že můžete uplatnit: slevu na poplatníka, slevu na dítě, školkovné, slevu na manželku nebo manžela, slevu na studenta, slevu na částečný invalidní důchod, slevu na plnou invaliditu a slevu na držitele průkazu ZTP/P.

Sleva na každého poplatníka ve výši 24 840 Kč je nedělitelná počtem měsíců. Uplatníte ji tedy i v tom případě, že jste měli zdanitelný příjem jen několik týdnů či měsíců. Nově mohou o slevu požádat i výdělečně činní starobní důchodci.

Snížit daň z příjmů a zmenšit zátěž v rodinném rozpočtu pomáhá sleva na vyživovanou manželku nebo manžela, využívaná převážně v případech rodičovské dovolené nebo nezaměstnanosti jednoho z členů společné domácnosti. Zde je nutno připomenout fakt, že vyživovaná manželka nesmí překročit limit vlastního příjmu, který je stanoven na částce 68 000 korun ročně. Slevu na manžela/ku a slevu na dítě nemohou využívat ti živnostníci, kteří uplatňují výdajové paušály.

Nyní tedy již víte, jakým způsobem zcela legálně snížit váš daňový základ a ušetřit tak nemalé finanční prostředky.