Rok 2019 přinesl hned několik změn

Rok 2019 přinesl hned několik změn

Pokud jste osoba samostatně výdělečná činná, určitě sledujete změny, které se objevují v účetnictví. Pro rok 2019 jich je hned několik a určitě vás na ně upozorní účetní nebo daňový poradce. Asi tou největší změnou je zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 vyjadřuje nárůst průměrných mezd za období od roku 2017.

Z koeficientů nárůstu se vychází také při výpočtu důchodů, lidé pobírající důchody si hned v lednu polepší. Zvyšuje se také rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců a minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Dochází ke změnám také ve výši nemocenských dávek i náhrady mzdy. Náhrada mzdy se podle současných pravidel poskytuje pouze prvních čtrnáct kalendářních dnů nemoci, od patnáctého dne je zaměstnanec zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení. Novelou zákona o nemocenském pojištění se plánuje zvýšení peněžité pomoci v těhotenství a mateřství.

Pro rok 2018 jsou zavedeny nové tiskopisy Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a Žádost o roční zúčtování daní a daňových záloh. Novela zákona o daních z příjmu přinesla možnost uplatnit slevy na dani i nezdanitelné části základu daně elektronickou formou. Tiskopis se dá nadále předkládat a podepisovat v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. Dobrou zprávou pro všechny je, že vyplnění nového tiskopisu je jednodušší.

Koeficienty daně z nemovitých věcí pro rok 2019 se skoro v žádném okresním městě nemění, výjimkou je katastrální území Lobzy v Plzni, kde se koeficient zvyšuje z 2,5 na 3,5. Naopak se na pokles koeficientu mohou těšit obyvatelé ulic Nábřežní a Blahoslavova v Olomouci, kde se v důsledku protipovodňových opatření snižuje základní koeficient na 1,6. Město umožní obyvatelům těchto ulic úlevu z daně, protože zde budou probíhat stavební práce, které s sebou ponesou hluk a prach, a také odsud nebude možné odvážet komunální odpad.

Při služebních cestách do zahraničí se u devíti zemí v roce 2019 mění základní sazby stravného. Jde o Argentinu, Kubu, Mauretánii, Myanmar (Barmu), Nizozemsko, Polsko, Saúdskou Arábii, Senegal a Sýrii.