Kdy vám může exekutor pomoct

Kdy vám může exekutor pomoct

Domohli jste se u soudu úspěšně svých povinností, a jako věřitel už dlouho neúspěšně čekáte, až vám dlužník vrátí požadovanou částku? Nebo jste vlastníkem nemovitosti, kterou měl podle pravomocného rozsudku její uživatel vyklidit, ale stále v ní bydlí a vám se nedaří ho vystěhovat? Pak vám může pomoct soudní exekutor. Je Jedno, jestli je věřitelem velká banka, firma anebo třeba matka, který vymáhá výživné nebo senior, co půjčil úspory známému, který je nevrátil. Jedinou podmínkou toho, aby exekutor mol vykonat exekuci je exekuční titul. Ten vydává soud v civilním nalézacím řízení a jedná se o rozsudky, usnesení, platební rozkazy a další soudem schválené smíry ukládající povinnost jednomu z účastníků.

V případě, kdy se domáháte svých práv se podle zákona můžete obrátit i na soukromého soudního exekutora, který je mnohdy nejlepším možným řešením. Všechny náklady exekuce hradí dlužník, exekutor však může chtít přiměřenou zálohu. Úřad soudního exekutora v sobě spojuje výhody postavení veřejného činitele se servisem a přístupem soukromé osoby. Soudní exekutor jako zkušený právník jmenovaný do funkce ministrem spravedlnosti na základě výběrového řízení je garantem nejvyšší odborné péče. Služby soudního exekutora jsou rychlejší a efektivnější než výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu, a to díky přímé zainteresovanosti na výsledku exekuce. A protože je základním úspěchem exekuce rychlost, zrychluje a zjednodušuje úkony vedené exekutorem i právní úprava stanovující jasné lhůty. Exekutoři mají celostátní působnost, a proto je jedno ze které části republiky jste a můžete klidně oslovit exekutora v Praze. Exekutor má také potřebné prostředky, aby mohl zjistit majetek dlužníka a navrhnout nejlepší postup exekuce.