Kdy je správný čas, najmout si advokáta?

Kdy je správný čas, najmout si advokáta?

Málokdo si asi umí představit, že by někdy mohl potřebovat advokáta. Soudy a vězení zná většina z nás jenom z kriminálních filmů a soudně řešené sousedské spory nás baví maximálně při sledování Soudkyně Barbary. Máme pocit, že pokud se budeme chovat správně a dodržovat všechny zákony, je prakticky nemožné, abychom se k soudu někdy dostali. Bohužel to ale není tak úplně pravda. Stát se totiž může naprosto cokoliv a k soudu se nemusíme dostat jen v roli viníka ale také oběti.

Větu „máte právo na advokáta a pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám nějaký přidělen“ známe v různých podobách z nespočtu filmů. Pravděpodobnost, že nás někdy někdo bude zatýkat, je však poměrně malá a zmíněná věta tedy nemusí vůbec zaznít. Jak tedy poznat, kdy je ten správný čas na to, najít si advokáta, a kde ho vůbec hledat?

Ne každý z nás má asi známého advokáta uloženého pod tlačítkem rychlé volby na telefonu, kterému by zavolal kdykoliv by potřeboval pomoc nebo právní radu. V případě, že se tedy do soudního sporu dostaneme, musíme často začít s hledáním úplně od nuly. Existuje však pár rad, které nám při jeho výběru mohou pomoci.

Asi to první a základní, co bychom měli při výběru advokáta vědět je, že advokát není synonymum pro právníka. I když oba absolvovali stejné magisterské studium, advokát musel projít navíc ještě tříletou koncipientskou praxí, složit advokátní zkoušku a být zapsán v seznamu advokátů České republiky.

Zaměření advokátů se potom liší podle toho, na jaké odvětví práva se specializují. Před tím, než tedy začneme advokáta hledat, měli bychom si ujasnit, zda se jedná o trestní nebo třeba občanské právo. Většina advokátů zejména v menších městech poskytuje takzvanou generální praxi, řeší tedy především kauzy z občanského, obchodního či trestního práva. V Praze a pár dalších městech se potom advokáti zaměřují ještě konkrétněji. Obecně platí, že čím většího specialistu na daný spor najdeme, tím větší máme šanci na úspěch. Podobně jako u jiných služeb bychom však i tady měli brát v potaz doporučení a ohlasy bývalých klientů, které nám napoví asi nejvíc.

Lidé se často rozhodují pro advokáta až v momentě, kdy je spor příliš vyhrocený a jde už opravdu „do tuhého“. Tímto přístupem však můžeme napáchat více škody než užitku. Pokud bychom měli totiž advokáta od samého začátku, mohli bychom spor vyřešit „elegantněji“, třeba i bez soudního procesu. Česká advokátní komora proto radí využívat právních služeb advokáta už „preventivně“ tedy vždy, když se vyskytne jakýkoliv právní problém.

I když se spor řeší na území naší republiky, může se stát, že jednou ze stran mohou být cizinci. Kromě běžných advokátních služeb v naší mateřštině existují tedy i advokátní služby například v ruském nebo jiném jazyce.