Inženýrská a projekční činnost z Ostravy

Inženýrská a projekční činnost z Ostravy

Nikdo jistě v dnešní době nepochybuje, že energetika a energetické inženýrství jsou obory budoucnosti. Celý svět momentálně závodí s časem a snaží se o co nejširší využití obnovitelných zdrojů a podporu nejnovějších výzkumů v oblasti energetiky a ekologie s cílem zachránit to nejcennější co máme – Zemi. Energetika kombinuje poznatky z oblasti fyziky, matematiky a chemie s ekonomickými a ekologickými technickými postupy. Hlavním úkolem energetických inženýrů je nacházet co nejefektivnější a udržitelné způsoby, jak provozovat budovy a výrobní procesy – to může znamenat ekologické osvětlení, lepší izolaci či efektivní způsob vytápění.

Společnost ENGO servis s.r.o. se zaměřuje především na činnosti spojené s projektováním, dodávkami, a servisní činností zařízení pro energetiku, ekologii a strojírenství. Firma vznikla v Ostravě už v roce 2000. Součástí nabízené projekční a inženýrské činnosti je vypracování úvodní studie a projektové dokumentace či zpracování energetických auditů budov, areálů a zařízení. Kromě toho se pracovníci firmy zaměřují také na realizace a koordinace staveb a uvádění zařízení do provozu, na jeho optimalizaci a samozřejmě servisní činnost a údržbu zařízení.

Při projekční činnosti, kterou společnost nabízí je základem schopný a kvalifikovaný personál. Okruh pracovníků společnosti se skládá ze zkušených pracovníků projekce, realizace staveb a uvádění zařízení či technologických celků do provozu. Ti samozřejmě vlastní osvědčení o autorizaci ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v příslušných oborech a osvědčení o příslušných státních zkouškách opravňujících pracovníky společnosti ke zkouškám zařízení, jejich uvádění do provozu a provozování.

Společnost se kromě letitých zkušeností může pochlubit i certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 (využívání procesního přístupu při vytváření systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka) a ČSN EN ISO 14001:2016 (systém enviromentálního managementu na projekční a inženýrské činnosti v oblasti energetiky a strojírenství). Důkazem kvality a profesionality jsou i reference od společností jako je ČEZ, ŠKO-ENERGO nebo OKD.