Fondy EU pomáhají podnikatelům a firmám ale i městům a obcím

Fondy EU pomáhají podnikatelům a firmám ale i městům a obcím

Od roku 2004 kdy naše země vstoupila do Evropské unie získaly mnohé subjekty z komerční sféry i veřejné správy možnost čerpání finančních dotací z fondů EU. Právě fondy EU jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti mezi členskými státy unie. Prostřednictvím evropských fondů jsou rozdělovány finanční prostředky s cílem snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Aby bylo možné tyto dotace získat je potřeba správně vypracovaná a podaná žádost o dotaci. To může být značně náročný administrativní proces, navíc často není v silách podnikatelů hlídat všechny dotační výzvy a příležitosti. Euroforum vám pomůže získat dotace z EU bez starostí. Tato firma se dlouhodobě zabývá dotačním poradenstvím.

Ještě před tím, než jakožto úspěšný žadatel získáte dotaci z fondů EU je třeba projít několika kroky. První z nich je příprava žádosti, kdy je třeba posoudit váš záměr a přiopravit všechny podklady k žádosti. Ve druhém kroku následuje samotné podání plné žádosti, které musí obsahovat podrobný koncept projektu, podnikatelský záměr a další povinné přílohy. Třetím krokem je realizace projektu zahrnující průběžné monitorovací zprávy, realizaci výběrových řízení a podobně. Čtvrtým, předposledním krokem je zpracování žádosti o platbu na základě doložení realizovaných výdajů. Nakonec přijde sladký závěr v podobě vyplacení dotace na účet žadatele.

Když se rozhodnete administrativu přenechat profesionálům s mnohaletými zkušenostmi zvýšíte tím svou efektivitu, snížíte náklady, a především minimalizujete riziko chyb a nepřesností v předkládaných dokumentech. Také se nemusíte obávat krácení dotace na základě chyb a porušení náročných administrativních povinností. Euroforum má až 85 % úspěšnost u přípravy žádostí o dotace.