Audity zodpovědně a spolehlivě

Audity zodpovědně a spolehlivě

Jednou do roka by všechny účetní jednotky (společnosti které jsou podle zákona povinny vést účetnictví) měly uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Už to samo o sobě je složitý a časově náročný proces, který by se neměl podceňovat, ale mnohé společnosti tuto závěrku ještě potřebují mít ověřenou auditorem. Ten jakožto nezávislá osoba ověřuje správnost a věrohodnost dané závěrky a celkového finančního hospodaření.

Audit mohou vykonávat jen právnické a fyzické osoby sdružené pod českou auditorskou komorou. Společnost Agrippa consult má zápis v této komoře již od roku 1996 a díky svým mnohaletým zkušenostem vám zajistí ty nejspolehlivější audity. Ať už tedy jako podnikatelský nebo nepodnikatelský subjekt sháníte léty prověřené a minimálně chybující auditory, nebo potřebujete provést audit projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie, máte se na koho obrátit.

Business agreement handshake at coffee shop

Společnost si svých klientů váží a uvědomuje si důležitost spolupráce s účetními jednotkami i v průběhu roku, kterou zajistí pomocí konzultací a průběžného auditu. Také se snaží vždy vyhovět individuálním požadavkům a potřebám každého klienta. Kvalitu svých služeb zaručuje jednak léty zkušeností ale také podrobným sledováním změn v oboru. U auditorů je samozřejmostí mlčenlivost, diskrétnost nezávislost a objektivita. Auditoři pravidelně prochází školeními, aby si udrželi odbornou kvalifikovanost. Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

Mimo auditorských služeb se tato Ostravský společnost zaměřuje i na služby v oboru účetnictví. Mezi nabízené služby patří vedení účetnictví, zpracování mezd a daňové poradenství. Za léta fungování společnosti si ji oblíbilo díky zodpovědnému přístupu a spolehlivosti již mnoho klientů.