Advokáti s dokonalou znalostí ekonomie

Advokáti s dokonalou znalostí ekonomie

Když se řekne advokát, většina lidí se představí v oblast trestního práva, jako je obhajoba před soudem, nebo také právní pomoc v oblasti občanskoprávního sporu. Působnost této profese je ale daleko širší. Advokátní kanceláře se mohou zabývat například bankovním, finančním, obchodním, korporačním nebo majetkovým právem. Právní služby mohou být zaměřeny na fúze a akvizice finančních institucí, emise dluhopisů, akcie, syndikátové úvěry, investiční fondy, rizikové kapitálové investice a podobně. Advokáti v takových kancelářích zpravidla mají nejen právnické, ale i ekonomické vzdělání a mohou vám poskytnout úzce specializované služby.

A co si lze představit například pod korporátním právem? Advokát s touto specializací vám pomůže založit společnost, třeba s ručením omezeným, akciovou společnost, veřejnou obchodní nebo i komanditní. Bude vás zastupovat před notářem a v řízení při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, připraví veškeré dokumenty pro chod společnosti, jako je společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy a seznam akcionářů. Vyřídí za vás živnostenská a jiná podnikatelská oprávnění, vyřeší právní vztahy při umístění sídla společnosti, pomůže s organizací a řízením valných hromad, zařídí fúze, rozdělení a převody jmění při změnách ve společnosti nebo při její likvidaci. A také zajistí převod akcií a obchodních podílů.

Další oblastí, které se advokáti věnují, je telekomunikační a mediální právo. Využívání moderních technologií v podnikání vyvolává řadu právních otázek v oblasti regulace, jako je třeba ochrana osobních údajů, reklama na internetu, on-line sázení, dále vnitrofiremní problematiky, jako je ochrana know-how a duševního vlastnictví, a také obchodní problematiky, jako jsou autorská práva a licenční vztahy. Právní podporu potřebují také vydavatelé periodického tisku, provozovatelé vysílání a agentury, které se věnují monitoringu médií. V oblasti ochrany duševního vlastnictví se právníci zaměřují na registraci ochranných známek, ochranu autorského práva, reklamu, patenty, průmyslové a užitné vzory. Věnují se i problematice nekalé soutěže, jednají v řízení před soudem a obhajují klienta i při mimosoudních jednáních.

Působnost advokátních kanceláří je zkrátka velmi široká a až budete potřebovat jejich služby, je dobré o jednotlivých specializacích vědět.