Advokát vám poradí s právními otázkami ať už jde o práci, rodinné vztahy nebo bydlení

Advokát vám poradí s právními otázkami ať už jde o práci, rodinné vztahy nebo bydlení

Případů, kdy se mohou hodit služby advokáta existuje celá řada a může vám právně pomoct téměř ve všech oblastech života, ať už jde o bydlení, rodinné vztahy nebo práci a podnikání. Advokát zdaleka není jen člověk, který zastupuje své klienty před soudem, pokud jde o trestní právo. Například advokát zaměřující se na občanské právo a nemovitosti vám pomůže s přípravou, kontrolou a revizí všech typů občanskoprávních smluv, jako je například kupní, darovací nebo nájemní smlouva, smlouva o půjčce a podobně. Také zajišťuje advokátní úschovu peněz, která přijde vhod u transakcí kdy se jedná o velké částky, například právě při koupi nebo prodeji nemovitosti. Také pokud jde o dědictví a vyvstanou rodinné spory, je návštěva advokáta vhodným řešením problému. Taktéž vám advokát pomůže v oblasti vlastnického práva a sousedských vztahů, zajistí revize nájemních a podnájemních smluv, pokud jde o nájem a podnájem sloužící k podnikání a mohou se na něj obracet spolky a nadační fondy ohledně poradenství.

I pokud jde o rodinné záležitosti neváhejte se obrátit na radu advokáta, proto existuje rodinné právo. To řeší především rozvody, majetkové vypořádání manželů i opatrovnictví nezletilých dětí. Pracovní právo se zaměřuje na vypracování smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sepis pracovněprávních žalob a podání soudu a řeší i otázky pracovní doby, práce přesčas, pracovní cesty a překážek v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele, problematiku pracovních úrazů a mnoho dalšího.

Pokud potřebujete právní pomoc neváhejte se obrátit na JUDr. Věru Zahradníkovou. Její kancelář najdete v moderní budově Steelhouse v centru města Třinec. Advokátní praxi JUDr. Zahradníková provozuje již od roku 1996 a v průběhu své praxe se věnuje zejména občanskému, rodinnému, trestnímu i správnímu právu a zastupuje klienty před soudy všech stupňů v občanskoprávních i trestněprávních věcech. Také dlouhodobě spolupracuje s realitními kancelářemi i stavebními družstvy v oblasti práva k nemovitostem. Ke svým klientům tato advokátka přistupuje vždy individuálně a věnuje jim veškerou svou péči a odbornou pomoc.