Advokát nebo podnikový právník?

Advokát nebo podnikový právník?

Má vaše firma vlastní právní oddělení a myslíte si, že najímat externího advokáta je zbytečné vyhazování peněz?

Je pravda, že podnikový právník pracuje jen pro vaši společnost, sepisuje smlouvy, dohody, výpovědi a řeší případné spory. Je v zaměstnaneckém poměru, za svou práci je pravidelně placen a očekáváte, že pro vás udělá maximum. Advokát je oproti tomu svobodné povolání, je nezávislý na státu a jiných subjektech. A sleduje pouze zájmy svého klienta, řídí se jeho pokyny a instrukcemi. Výjimkou jsou jen ty případy, kdy jsou pokyny klienta v rozporu s právními nebo stavovskými předpisy. Kdyby advokát porušil vaše zájmy, mohl by být postižen až vyškrtnutím ze seznamu advokátů, a to by pro něj bylo likvidační. Vámi zaměstnaný právník se musí vašimi pokyny řídit také, ale jeho odpovědnost vůči vám je jen pracovněprávní. Po rozvázání pracovního poměru váš vztah s podnikovým právníkem končí, jen stěží ho donutíte ve všech ohledech zachovávat mlčenlivost o vašich záležitostech. Advokátova mlčenlivost přetrvává a zbavit ho jí můžete jen vy.

Advokát může svou praxi vykonávat samostatně nebo ve sdružení advokátů. Advokátní kanceláře jsou tvořené týmem specialistů na jednotlivá odvětví práva. Dostanete tady dobré rady z oboru práva občanského, bytového, stavebního, práva k nemovitostem, práva rodinného, autorského, obchodního, pracovního, insolvenčního, trestního a správního. Podnikový právník nemá možnost udržovat si přehled o všech právních předpisech, orientuje se hlavně v tom, s čím se denně v práci setkává.

Advokát si ve vlastním zájmu sám zvyšuje svou kvalifikaci, v mnohém mu pomáhá členství v advokátní komoře. Podnikovému právníkovi musíte různá školení zaplatit z prostředků firmy. Když se podnikovému právníkovi něco nepodaří, například mu unikne důležitá lhůta, škodu vůči němu uplatníte jen v rozsahu zákoníku práce, tedy 4,5 násobek jeho průměrného platu. Advokát v případě pochybení nahradí celou vzniklou škodu. Je pro tento případ ze zákona povinně pojištěn na odpovědnost za škodu, kterou výkonem svého povolání způsobí.

Pokud se při jednání setkáte s advokátním koncipientem, nemusí to ve vás rozhodně vyvolávat žádné obavy. Je to vysokoškolsky vzdělaný člověk v oboru právo, je zapsaný na seznamu České advokátní komory a většinou právě on připravuje pro advokáta veškeré podklady, probírá s ním další postup, takže se v případu dobře orientuje.