Že gymnázium a vrcholový sport nejdou dohromady? Omyl!

Že gymnázium a vrcholový sport nejdou dohromady? Omyl!

Věnujete se od malička vrcholově sportu a teď v deváté třídě přemýšlíte, jak spojit střední školu a studium? Máte strach, že obojí zároveň je nemožné stíhat? A víte, že si nemusíte vybírat, jestli se dále věnovat svému největšímu koníčku nebo získat kvalitní vzdělání? Díky sportovním gymnáziím můžete zvládnout obojí. Na sportovní přípravu je zaměřen i gymnázium Přípotoční v Praze. Je ideální pro talentované sportovce a současně nadané žáky na studium.

Kmenovými sporty na tomto gymnáziu je atletika, plavní, basketbal a odbíjená. Denní režim školy je přizpůsoben sportovní přípravě, která nahrazuje tělocvik. Každá tréninková skupina má svůj vlastní dlouhodobý plán, který zahrnuje asi 16 hodin sportovní přípravy týdně. Neméně důležitá je spolupráce školy se sportovními kluby daných sportů. Součástí vzdělání je také předmět teorie sportovní přípravy, kde žáci získávají odborné znalosti. Úspěšným absolvováním tohoto předmětu, ukončeným maturitou získají studenti III. trenérskou třídu podle profilového sportu. Na Gymnáziu Přípotoční studovala například i dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, pětibojař a také olympijský vítěz David Svoboda a mnoho dalších známých sportovců, kteří se účastnili olympiády a pravidelně se umisťují na předních příčkách závodů. Na olympiádu do Londýna se jeli podívat také studenti školy.

Se skvělou přípravou pro nadané sportovce jde na gymnáziu Přípotoční ruku v ruce také vysoce kvalitní vzdělání. Jedná se o všeobecně zaměřenou školu, kde si studenti sami volí přírodovědecký blok předmětů nebo humanitní. Škola se také podílí na řadě zajímavých projektů a poskytuje studentům studijní příležitosti v zahraničí na studijních výměnách.