Základní škola, kde na názorech žáků záleží

Základní škola, kde na názorech žáků záleží

Na základní škole získáme základní stavební kameny nejen pro praktický život ale také pro budoucí vzdělávání. Nejde přitom jen o samotné vědomosti, ale také o způsob, jak se je efektivně naučit. Mnozí studenti středních i vysokých škol se potýkají se zásadním problémem, který brání jejich plynulému vzdělávání se – neumí se učit.

Nelze jednoznačně říct, že pokud se dítě nenaučí učit na základní škole, nenaučí se to už nikdy. Nicméně správné vstřebávání informací mu jistě v budoucnu průchod studiem v mnohém usnadní. Je proto důležité vykročit na základní škole tou správnou nohou a díky efektivní spolupráci rodičů a pedagog, pomoct dítěti naučit se správně učit.

Většina z nás to zná z vlastní zkušenosti – jakmile čteme článek na téma, které nás zajímá, jsme schopni jej po jednom přečtení odvyprávět svým kamarádům či kolegům v práci. Důležité informace z něj nám tak nějak automaticky utkví v paměti, aniž bychom se museli nějak zvlášť snažit, si je zapamatovat. Podobně naše mysl funguje například při sledování televize nebo poslouchání rádia. Jakmile se však dostaneme k tématu, které je pro nás osobně něčím naprosto nezajímavým, naše pozornost automaticky uvadá a obsah vyprávění, článku či rozhovoru, téměř nevnímáme. Na podobném principu funguje také paměť a učení se ve škole.

Důležité je, aby učitelé v dětech vyvolávali zájem o probíranou látku, a tím je současně přiměli k pozornosti a soustředění. Je jasné, že ne každá látka bude pro děti zábava, nicméně existují způsoby, jak si učivo zpříjemnit například různými říkankami nebo hrou. Na rodičích potom je, aby s dítětem probíranou látku doma pravidelně opakovali, a nevystavovali ho přitom stresu či tlaku. Opět je dobré opakovat látku formou hry, nebo alespoň školákovo soustřední nějak odměnit.

Základní škola Smolkova se tyto principy snaží aplikovat a výuku tak dětem maximálně zpříjemnit a usnadnit. Škola si zakládá na individuálním přístupu ke každému žákovi a pravidelných konzultacích jeho školních výkonů s rodiči. Kromě zpětné vazby rodičům se škola snaží také poskytnout co největší prostor žákům, kteří mohou sami přicházet s návrhy pro zlepšení vzdělávacího prostředí. Díky tomuto přístupu získala Základní škola Smolkova osvědčení jako „škola pro demokracii“ a zařadila se tak mezi síť škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků.