Výzkum, cesta k pokroku a lepší budoucnosti

Výzkum, cesta k pokroku a lepší budoucnosti

Jsme jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, který může díky svému vybavení a personálním kapacitám provádět nejnáročnější studie i při proporcionálně vyrovnaném podílu aplikovaného a základního výzkumu. Kdo tedy jsme? Jsme Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL), se sídlem v Brně. Naše historie sahá až do roku 1955, kdy jsme byli rozhodnutím ministerstva vnitra zřízeni. Máme tedy dlouholetou tradici a s tím spojené bohaté zkušenosti v oboru. Do roku 1955, tedy do našeho založení, se veterinární výzkum prováděl souběžně s pedagogickou prací na Vysoké škole veterinární ve stejném městě. V roce 2007 se náš ústav transformoval ve veřejnou výzkumnou instituci- v.v.i., jejíž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. K naší práci využíváme tři laboratorní pavilony s administrativní budovou, pokusné stáje, bytové domy a další budovy.

Čím se vlastně zabýváme? Naše vědecké týmy se věnují, a věnovali již od založení ústavu, problematice tlumení nejvýznamnějších onemocnění hospodářských zvířat, jakými jsou například leukóza, tuberkulóza, poruchy metabolismu a reprodukce a v neposlední řadě bezpečnosti potravin. Od svého založení udělaly naše týmy v této oblasti velké pokroky a významně přispěly k dosažení dnešní vysoké úrovně veterinární medicíny a živočišné výroby v České republice. A jaký je důvod našeho výzkumu v dnešní době? Poruchy zdravotního stavu se staly limitem produkce hospodářských zvířat a ekonomické prosperity jejich chovatelů. Dalším důvodem je, že odborným úkolům a oblastem jako jsou například vypracování metodiky sběru, zpracování a využití dat o výskytu chorob nebo vývoji vakcín se v současnosti ve světě věnuje velká pozornost a v těchto oblastech jsme v ČR nezastupitelní.

A jaké vybavení k našim výzkumům používáme? Máme akreditovaná uživatelská zařízení pro výzkum na hospodářských i laboratorních zvířatech. Naši výzkumní pracovníci mohou provádět i v laboratoři s třetím stupňem biologické bezpečnosti, což je téměř nejvyšší míra technického zabezpečení pro práci s vysoce rizikovými mikroorganismy. Máme v péči také sbírku patogenních mikroorganismů, která obsahuje takřka 600 kmenů virů a více než 1300 kmenů bakterií. Disponujeme vybavením, které nám umožňuje provádět náročné studie v oblastech genomiky, proteomiky, lipidomiky a metabolomiky.