Vyučovacím jazykem je čeština, němčina cizím

Vyučovacím jazykem je čeština, němčina cizím

Na Tachovsku, deset kilometrů od státních hranic s Německou spolkovou republikou, se v nadmořské výšce 700 metrů rozkládá město Přimda. První písemná zmínka o něm je z roku 1126, historie je spojena s Janem Lucemburským, za jehož vlády byl místní hrad přepaden německými vojsky. V roce 1414 jel před Přimdu Jan Hus do Kostnice. V roce 1675 koupil panství i s hradem Jan Václav hrabě Novohradský z Kolowrat, v majetku tohoto rodu je řada objektů dodnes.

Největší pamětihodností Přimdy je stejnojmenný hrad, dnes už poničený, a kostel sv. Jiří, v němž v 80. letech 19. století působil jako farář Jindřich Šimon Baar, který se proslavil i jako spisovatel. Dále tady turisté obdivují sochu sv. Antonína, sv. Jana Nepomuckého, kapli Panny Marie z roku 1852 a smírčí kříže. Nádech tajemna má popraviště, které najdete za meteorologickou stanicí na kopci Přimda.

Ve městě žije kolem 1600 obyvatel, z toho 360 cizinců. Město má na počet obyvatel odpovídající zázemí a služby, je v něm pošta, mateřská i základní škola, ordinuje tady praktický lékař, zubní lékař i veterinář. Má vlastní kanalizaci, vodovod a zavedený plyn. Místní lidé mohou chodit plavat do bazénu, v zimě sjíždět na lyžích místní sjezdovku. Lze tady nakoupit základní potraviny i věci pro chovatele. A turisté se mohou v Přimdě také ubytovat.

Škola byla v Přimdě už na začátku 17. století, a to farní. Děti se učily v dřevěné budově, stojící kousek od kostela, učitel ve škole bydlel. V roce 1869 škola přestala být farní a začalo se v ní učit podle osnov obecné školy. V roce 1922 byla v Přimdě i škola měšťanská. V obou se učilo německy a chodily do nich německé děti. Německé obyvatelstvo totiž ve městě bylo většinové. První česká škola byla pro národnostní menšinu otevřena až v roce 1926.

Dnes je všechno jinak. Současná školní budova je z roku 1974 a pojme 185 dětí z okolních obcí ve věku od 6 do 15 let. Ke škole patří i další objekty, dvě tělocvičny, dvě sportovní hřiště a školní jídelna. Mladší děti, které si po vyučování vyzvedávají rodiče, tráví volný čas ve školní družině.

Škola v Přimdě je zapojena do řady projektů, děti jsou vedeny k tomu, aby se věnovaly sportu, hodně četly, učily se jazyky a měly kladný vztah ke svému kraji.