Střední školu bychom si měli vybírat podle našich schopností

Střední školu bychom si měli vybírat podle našich schopností

Střední škola by se dala považovat za první krok do dospělosti. Nejen že na ní dovrší studenti osmnácti let, ale poprvé se začnou intenzivně připravovat na možné budoucí povolání.

V dnešní době najdeme nespočet středoškolských oborů, v nichž má někdy problém se vyznat i dospělý člověk, natož mladistvý, který se sotva stihl zorientovat na základní škole. Obecně se však střední školy dají rozdělit na tři základní typy: gymnázia, střední odborné školy s maturitou a učiliště. V praxi však tento klíč není tak jasný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Spousta učilišť dnes nabízí takzvané nástavbové studium, které umožňuje absolventům učiliště s výučním listem dodělat si také maturitu. Nástavbové studium navazuje na tříleté vyučení a formou prezenčního studia trvá dva roky. V praxi bychom se však před nástupem na školu měli ujistit, jestli daná škola tuto možnost nabízí, případně jestli je navázání nástavbového studia na náš obor možné. Není to totiž pravidlem.

Zatímco absolventi učebních oborů se mohou rozhodnout, zda se spokojí s výučním listem, nebo si dodělají maturitu, studenti středních odborných škol a gymnázií nemají na výběr. V případě, že se jim studium nepodaří zdárně ukončit maturitní zkouškou, zůstávají pouze se základním vzděláním, byť mohlo být jejich studium v mnohém obtížnější. Je proto dobré předem zvážit naše možnosti a schopnosti a „nešlápnout“ při rozhodování vedle.

Obzvláště někteří rodiče mají často tendenci dávat svým dětem nelehké cíle, které jsou založené spíše na snech a tužbách jejich rodičů, kteří vidí své dítě jako úspěšného chirurga než na reálných schopnostech dítěte. Zatímco některé totiž baví nestále vstřebávat nové vědomosti, snažit se rozlousknout logické úlohy, nebo mají třeba přirozený talent na učení se cizích jazyků, jiní lidé jsou mnohem šťastnější a úspěšnější v dílnách, kde pod jejich rukama vznikají úžasné výtvory. Přestože dnes totiž najdeme řadu výrobních strojů a dalších vymožeností moderní doby, poctivá ruční práce má u nás stále své místo. Obzvláště oblíbené jsou v tomto ohledu stavební a dřevozpracující školy, mezi kterými najdeme obory jako truhlář, obkladač nebo třeba malíř.